Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

::: Istorijska mesta i objekti :::

Carska palata, vila u arheološkom nalazištu Felix Romuliana / Emperor palace in archaeological site Felix Romuliana, Gamzigrad, Serbia

Carska palata, vila u arheološkom nalazištu Felix Romuliana / Emperor palace in archaeological site Felix Romuliana, Gamzigrad, Serbia

ordering code: felix-romuliana-7246