Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Crkve i manastiri u Srbiji

Arhitektura i istorija sakralnih objekata u Srbiji

 

Manastir Crna reka

Manastir Crna reka jedan je od najlepših srpskih manastira.

 

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji

P

Perlez, Crkva djevice Marije
Perlez, Crkva Svetog uspenja
Pešter, Ugao, džamija
Pešterske crkve

R

Radalj, Crkva u centru sela
Radojevo, crkva svetog Nikole
Radojevo, crkva svetog Urbana
Radovanjski lug
Ribare, Crkva svetog Georgija
Ruplje, Crkva svetog Gavrila

S, Š

Sakule, Crkva svetog Nikole
Savković (Bobija), Crkva brvnara
Sefkerin, Crkva arhangela Mihaila i Gavrila
Selenac, Crkva brvnara
Sige, Nova crkva u centru sela
Sjenica, džamija
Smederevo, Crkva uspenja Bogorodice
Smederevo, Crkva svetog Georgija
Soko grad i manastir svetog Nikolaja

T, U

Toba, Crkva Presvetog Trojstva
Tomaševac, Crkva svetog Nikole
Uzovnica, Crkva Uspenja Bogorodice

V

Velika Reke, Crkva
Vrhpolje, Crkva
Vojvoda Stepa, Crkva Vasilija Ostroškog
Voljevci, Crkva svete Trojice
Vranjevo, Katolička crkva u Vranjevu
Vranjevo, pravoslavna crkva

Z, Ž

Žagubica, Crkva svete Trojice