Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Priroda Srbije

Reportaže i priče o skrivenim mestima, neobičnim i manje poznatim prirodnim pojavama

Polazeći sa severa, na putu do Dunava su panonske ravnice. Ako se pođe sa juga, putevi se probijaju rečnim klisurama, pa nastavljaju dolinama, sve do Dunava. Tako omeđene prostore, peške ili različitim zapregama, obilazili su, istraživali i opisivali Josif Pančić (1814-1888), Jovan Cvijić (1865-1927), Siniša Stanković (1892-1974). Prateći njihove staze, probaćemo da pronađemo skrivena, neobična i manje poznata mesta. Sasvim je moguće da ćemo zabeležiti i neke nove priče.

 

Pešterska visoravan, Čitluk

Pešterska visoravan

 

Vodopadi reke Panjice

Vodopadi i kaskade reke Panjice, Dobrače, Arilje

Kad reka Panjica stigne nekim tajnim putevima do Vodene pećine, svoj dolazak najavljuje spektaklom: kaskadama i vodopadom.

Meandri reke Vape

Meandri reke Vape, Pešter

Reka Vapa izvire u selu Gradac, nastavlja Vapskim poljem, pa prođe centrom Sjenice. Do ušća u Uvac stiže nakon 14km meandara.