Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Majdanpek, Crkva svetih apostola Petra i Pavla

Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku završena je 1858. godine. Izgrađena je u alpskom arhitektonskom stilu XIX veka, u vreme širenja ekumenskog pokreta u Evropi.

Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku

Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku

Crkva Svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku izgrađena je u periodu od 1856. do 1858. godine. Odluku o podizanju i finansiranju izgradnje crkve u Majdanpeku doneo je 1855. godine knez Aleksandar Karađođević.

Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Majdanpeku

Crkva apostola Petra i Pavla jedan je od najstarijih objekata u Majdanpeku

Izgradnja crkve odvijala se u vreme obnavaljnja rudnika u Majdanpeku. Stvarajući dobre, socijalne uslove za život višenacionalnih majdanpečkih rudara, izgradnju crkve i škole finansirala je tadašnja Vlada Srbije. Na osnovu pretpostavki, bez autentičnih izvora, planirano je da crkva u Majdanpeku bude ekumenska: pravoslavna, katolička i protestantska crkva. Tačnost navoda može, donekle, da potvrdi činjenica da je crkva građena u vreme širenja ekumenskog pokreta u Evropi u XIX veku.

Majdanpek, Crkva svetih apostola

Majdanpek, Crkva svetih apostola izgrađena u alpskom stilu XIX veka

Arhitektonski projekat delo je bečkog đaka, slikara Uroša Kneževića. Verovatno, imajući u vidu višenacionalni i konfesioni sastav budućih stanovnika, Knežević se opredelio za tadašnji alpski stil. Odabrani stil zasniva se na bondruk konstrukciji, prepoznatljivoj po vidljivim nosećim, drvenim gradama i ispunom od opeke, kamena, ili nabijene zemlje.

Crkva apostola Petra i Pavla u Majdanpeku proglašena je 1987. za spomenik kulture. Crkva organizaciono pripada Timočkoj eparhiji.

Geografske koordinate crkve su: N 44.421232, E 21.936071.

 

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji