Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

::: Umetničke skulpture, fontane i gradske česme :::

Skulptura Devojka sa krčagom, Pinirski park, Beograd / The sculpture of The girl with a jug, Belgrade, Serbia

Skulptura "Devojka sa krčagom", Pionirski park, Beograd / The sculpture of "The girl with a jug", Belgrade, Serbia

ordering code: pionirski-park-5462