Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

::: Tradicionalna seoska arhitektura :::

Seoske kuće na raskrsnici, Istočna Srbija, Knjaževac,  Svrljiška Topla / Village houses at the crossroads, Svrljiška Topla, Knjaževac, Eastern Serbia

Seoske kuće na raskrsnici, Istočna Srbija, Knjaževac, Svrljiška Topla / Village houses at the crossroads, Svrljiška Topla, Knjaževac, Eastern Serbia

ordering code: svrljiska-topla-4705