Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

::: Tradicionalna seoska arhitektura :::

Tradicionalna seoska kuća sa doksatom / Traditional village house with a porch, Vlkovija, Dimitrovgrad

Tradicionalna seoska kuća sa doksatom, Istočna Srbija, Dimitrovgrad, Vlkovija / Traditional village house wiht a porch, Serbia

ordering code: vlkovija-5156