Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Baranda, Crkva svetog Nikole

Crkva svetog Nikole u Barandi završena je 1814. godine. Pripreme za izgradnju počele su 1803. godine, kada je zatraženo 1000 forinti pomoći od vlasti u Budimu.

Počev od XVII veka, po pravilima urbanističkog uređenja banatskih naselja, u centru sela obavezan je prostrani park. Oko parka grade se administrativni i uslužni objekti, škola, crkva, kao i drugi objekti namenjeni potrebama stanovnika. Među prvim izgrađenim objektima u Barandi bili su škola i crkva.

Baranda - crkva svetog Nikole

Crkva svetog Nikole u Barandi

Pripreme za izgradnju crkve počele 1803. godine, kada su meštani uputili molbu nadležnoj vlasti u Budimu da "sakupljenu pomoć od 1000 forinti upotrebe za izgradnju crkve". Sasvim je moguće da je zahtev usvojen, pa je sa tim, i sa još nekim drugim novcem, crkva svetog Nikole u Barandi završena 1814. godine.

Crkva svetog Nikole u Barandi

Crkva svetog Nikole u Barandi

Crkva svetog Nikole izgrađena je u tradicionalnom ruskom stilu. Ikonostas je oslikao 1814. godine Georgija Popovića, a preslikao i pozlatio 1930. godine Anton Koželja. Jedan od najstarijih crkvenih dokumenata je sačuvana matična knjiga iz 1779. godine.

Crkva svetog Nikole u Barandi izgrađena je u tradicionalnom ruskom stilu

Crkva svetog Nikole u Barandi izgrađena je u tradicionalnom ruskom stilu

Geografske koordinate crkve su: N 45.085427, E 20.443234. Pročitajte i novu priču o Barandi.

Organizaciono Crkva svetog Nikole u Barandi pripada Banatskoj eparhiji.

 

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji