Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Arilje, Crkva svetog Ahileja

Crkva svetog Ahilija izgrađena je u XIII veku u arhitektonskom stilu raške škole. Preživela je sve ratove i obnove i sačuvala nekadašnju lepotu.

Crkva svetog Ahilija u Arilju iz XIII veka

Crkva svetog Ahilija u Arilju iz XIII veka

Crkvu svetog Arhilija u Arilju (tadašnja Moravica) sagradili su u XIII veku srpski kraljevi Dragutin i Milutin.

Panorama crkve svetog Ahilija u Arilju

Panorama crkve svetog Ahilija u Arilju

Tokom sumornih vremena crkva je rušena i obnavljana. Poslednje obnove bile su 1829, 1906, 1934. i 1947. godine.

Crkva i manastirski konak

Crkva i manastirski konak

Crkva ima izražene karakteristike raške škole crkvene arhitekture.

Crkva svetog Ahilija u Arilju izgrađena je u stilu raške škole

Crkva svetog Ahilija u Arilju izgrađena je u stilu raške škole

Zidovi crkve izrađeni su od tesanog kamena i okrečeni su.

Detalj fasade crkve svetog Ahilija izrađene od tesanog kamena

Detalj fasade crkve izrađene od tesanog kamena

Crkvena porta

U delu crkvene porte, od uredno oblikovanog šimišira oblikovan je izuzetno lep zeleni lavirint.

Crkva svetog Ahilija - manastirska porta

Zeleni lavirint u porti crkve

Trotoar oko crkve urađen je od istog, tesanog kamena kao i crkva. U porti se nalazi nekoliko starih spomenika preminulih sveštenih lica.

Stari spomenici u porti crkve svetog Ahilija u Arilju

Crkva svetog Ahilija - manastirska porta

Stari spomenici u porti crkve svetog Ahilija u Arilju

Manastirski konaci

Manastirski konaci sagrađeni su krajem XVII veka.

Crkva svetog Ahilija - manastirski konak

Manastirski konak

Crkva svetog Ahilija - Detalj fasade crkve i manstirski konak

Detalj fasade crkve i manstirski konak

Crkva svetog Ahilija - Detalji manastirskog konaka

Detalji manastirskog konaka

Manastirski bedemi

Crkva jedna je od nekada utvrđenih crkava i manastira u Srbiji. Sačuvan je deo manastirskih bedema.

Crkva svetog Ahilija - Bedemi nekadašnjeg manastirskog utvrđenja

Panorama crkve svetog Ahilija

Pogled na crkvu i bedemi nekadašnjeg manastirskog utvrđenja

Geografske koordinate crkve su: N 43.753685, E 20.096346. (Pročitajte još priča o Arilju)

Crkva organizaciono pripada Žičkoj eparhiji. Od sredine XIX veka hram manastira u Arilju je parohijska crkva.

(Izvor: Slobodan Mileusnić, Vodič kroz manastire u Srbiji, Srpska književna zadruga, 1995)

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji