Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

::: Gradski i seoski spomenici :::

Spomenik pesniku i slikaru Đuri Jakšiću u Skadarliji, Beograd / Monument to poet and painter Đura Jakšić, Skadarlija, Beograde

Spomenik pesniku i slikaru Đuri Jakšiću u Skadarliji, Beograd / Monument to poet and painter Đura Jakšić, Skadarlija, Beograde

ordering code: djura-jaksic-0051