Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

::: Gradski i seoski spomenici :::

Spomenik Nikoli Pašiću, ratnom premijeru Srbije / Monument to Nikola Pasic, the wartime prime minister, Belgrade, Serbia

Spomenik Nikoli Pašiću, ratnom premijeru Srbije / Monument to Nikola Pasic, the wartime prime minister, Belgrade, Serbia

ordering code: nikola-pasic-0561