Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Tradicionalna kuća s tremom, Vlkovija, Dimitrovgrad


Tradicionalna i savremena kultura

 

Lepa mesta u Srbiji


 

Kultura i tradicija

Na prostorima Srbije vremenska linija kulture počinje u neolitu

Kultura je nastajala na obalama reka. Pratila je drevne puteve, na kojima su ostale carske vile, utvrđeni gradovi i drugi dokazi vrhunskih, građevinskih znanja. Istovremeno, ali prikrivena izmeštanjem sa puteva, nastajala je sasvim drugačija kultura. Ređe je zasnovana na arhitektonskim znanjima, češće na narodnom iskustvu i graditeljskoj veštini. Dešavalo se da se na vremenskoj liniji kulture sve materijalno pljačka, pali i ruši - i tako sve do danas. Preživljavalo je nematerijalno. Zahvaljujući narodnoj tradiciji i pamćenju, uništeno je popravljano, ili građeno iznova - i tako sve do danas.

 

Vanvremenska kapsula Lepenskog vira

Vanvremenska kapsula Lepenskog vira

 

Manastir Klisura, Dobrače

Manastir Klisura kod Dobrača, Arilje

Manastir Klisura sklonio se u stranu, uz samu ivicu Brusničkog krša. Nije pomoglo. Pljačkan je i paljen. Nakon svega, opet živi i lepo je posetiti ga.

Mačkov kamen

Spomen kosturnica Mačkov Kamen

Mačkov kamen (kota 924), mali prostor od desetak km2 bio je u septembru 1914. godine poprište jedne, verovatno, najtragičnije bitke u Prvom svetskom ratu.