Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnički most preko Tise kod Titela

Železnička stanica Knićanin nalazi se na pruzi Novi Sad - Titel - Orlovat. Pruga je otvorena za saobraćaj 1899. godine, nakon izgradnje mosta preko Tise. Veličina i lepota stogodišnjeg mosta najbolje se vidi sa Titelskog brega. Austrougarska oznaka pruge je: 354d.

Panorama železničkog mosta preko Tise, snimljena sa Titelskog brega

Panorama železničkog mosta preko Tise, snimljena sa Titelskog brega

Železničko-drumski most preko Tise

Most preko Tise izgrađen je 1899. godine. Izgradnjom mosta, povezane su železničke mreže Bačke i Banata i uspostavljena je direktna železnička veza Novog Sada sa Zrenjaninom, Vršcem i dalje, sa Rumunijom.

Železničko-drumski most preko Tise

Železničko-drumski most preko Tise

Most se nalazi na pruzi, između železničkih stanica Titel i Knićanin.

Železnički deo mosta

Železnički deo mosta

Železnički deo mosta

Detalj pruge preko mosta

Detalj pruge preko mosta

Nastavak pruge na silasku s mosta

Nastavak pruge prema železničkoj stanici Knićanin

 


Zahvaljujem se: