Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Aleksandrovo, Crkva svetog Georgija

Srpska pravoslavna crkva u Aleksandrovu nalazi se u parku, u centru sela.

Aleksandrovo - Crkva svetog Georgija

Crkva svetog Georgija u Aleksandrovu

Aleksandrovo je osnovano 1921. godine, kada je naseljeno dobrovoljcima, učesnicima Prvog svetskog rata. U Banatu su još od početka XVIII veka seoske crkve građene su prema nacionalnoj pripadnosti graničara, kolonista i stanovnika. U Aleksandrovo doseljeno je srpsko stanovništvo, pa je izgrađena pravoslavna crkva. (priča o Aleksandrovu)

Crkva svetog Georgija izgrađena je u periodu između 1930. i 1932. godine.

Aleksandrovo - Unutrašnjost crkve svetog Georgija

Aleksandrovo - Unutrašnjost crkve svetog Georgija

Unutrašnjost crkve svetog Georgija u Aleksandrovu

Geografske koordinate crkve su: N 45.637706, E 20.590187. Crkva organizaciono pripada Banatskoj eparhiji.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji