Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Izložba "I ovo je Srbija"

Srpska akademija nauka i umetnosti - SANU

Univerzitetska galerija, Kragujevac

12-22. februar 2019. godine

Galerija Univerziteta u Kragujevcu - Izložba I ovo je Srbija u Kragujevcu, autor: Zoran Cvetković

Univerzitetska galerija u Kragujevcu, februar 2019.

Posle Beograda, Niša, Žagubice i Smedereva, izložba "I ovo je Srbija" održana je u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu. Organizatori izložbe su Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Akademijski odbor za selo SANU. Autor izložbe i kataloga je mr Zoran Cvetković, a recenzent je akademik Dragan Škorić, SANU.

Tradicionalni doček gostiju pred otvaranje izložbe I ovo je Srbija: pogača i so

Tradicionalni doček gostiju pred otvaranje izložbe: pogača i so

Na svečanom otvaranju izložbe govorili su prof. dr Miroslava Petrović Torgašev, prorektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Miloš Đuran, dopisni član SANU, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i mr Zoran Cvetković, autor izložbe. Izložbu je otvorio akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU i iskoristio je priliku da posetiocima predoči aktuelne podatke o problemima seoskih sredina do kojih je došao istraživački tim Akademijskog odbora za selo SANU, a naročito podatke o demografskoj slici srpskih sela.

Postavljanje izložbe i svečano otvaranje organizovala je gospođa Lela Vujošević - sekretar Centra SANU, autor i učesnik istraživanja položaja žena na selu.

Lela Vujošević, Centar SANU u Kragujevcu, na otvaranju izložbe I ovo je Srbija

Prof. dr Miloš Đuran - dopisni član SANU, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, gospođe Vera Batina i Ljiljana Perović - SANU, akademik Dragan Škorić, gospođa Lela Vujošević - sekretar Centra SANU u Kragujevcu, prof. Dragan Bataveljić i prof. Miroslava Petrović Torgašev - prorektor Univerziteta u Kragujevcu

 

Profesorka dr Miroslava Petrović Torgašev, prorektor Univerziteta u Kragujevcu, na otvaranju izložbe I ovo je Srbija u Kragujevcu

Gospođa Lela Vujošević, sekretar Centra SANU i Profesorka dr Miroslava Petrović Torgašev, prorektor Univerziteta u Kragujevcu

Govoreći o značaju zemljoradničkih zadruga za opstanak sela u Srbiji, akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU, naglasio je značaj inicijative za osnivanje 500 zemljoradničkih zadruga u 500 sela u Srbiji, nakon čega je otvorio izložbu.

Prof. dr Miloš Đuran - dopisni član SANU, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, gospođe Vera Batina i Ljiljana Perović - SANU, akademik Dragan Škorić, prof. Dragan Bataveljić i prof. Miroslava Petrović Torgašev - prorektor Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Miloš Đuran - dopisni član SANU, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, gospođe Vera Batina i Ljiljana Perović - SANU, akademik Dragan Škorić, prof. Dragan Bataveljić i prof. Miroslava Petrović Torgašev - prorektor Univerziteta u Kragujevcu

 

Otvaranje izložbe 'I ovo je Srbija' u Kragujevcu

Otvaranje izložbe

Svečanom otvaranju izložbe doprineo je Miloš Kostić, student treće godine Odseka za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta.

Svečano otvaranje izložbe 'I ovo je Srbija' uveličao je Miloš Kostić, student treće godine Odseka za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta

Miloš Kostić, student treće godine Odseka za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta

 

Otvaranju izložbe 'I ovo je Srbija' prisustvala su i lica sa oštećenim sluhom

Otvaranju izložbe prisustvala su i lica sa oštećenim sluhom

Zahvaljujući aktivnom angažovanju akademika Dragana Škorića na projektima za očuvanje srpskog sela, obezbeđenje boljeg života na selu i osnivanje zemljoradničkih zadruga, mišljenje i stavove akademika Škorića mediji cene i rado prenose.

Akademik Dragan Škorić na otvaranju izložbe 'I ovo je Srbija'

Akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU

(fotografije sa otvaranja preuzete su sa veb sajta Univerziteta u Kragujevcu)

Priče i slike sa izložbe

Po popisu stanovništva iz 2011. godine, više od 1.000 sela u Srbiji ima manje od 100 stanovnika, veliki broj ostaje napušten, a najugroženiji je opstanak sela na jugu i jugoistoku Srbije. Upravo zato, prioritet autora izložbe bio je da prvo poseti sela koja nestaju.

Izložba: I ovo je Srbija u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu. Autor: mr Zoran Cvetković

Seoske škole

Prateći stare, ponekad teško čitljive, ili nepostojeće putokaze, lokalnim i poljskim putevima prolazi se pored česama, vodenica, spomenika krajputaša. A kada se dođe u selo, male seoske bašte još uvek mirišu na jorgovan, jasmin i peruniku.

Izložba: I ovo je Srbija, Univerzitetska galerija u Kragujevcu. Autor: mr Zoran Cvetković

Seoski sokaci

Arhitektonsko rešenje Univerzitetske galerije doprinelo je dinamici izloženih fotografija, ističući vijugave seoske sokake.

Izložba: I ovo je Srbija u Galeriji Rektorata Univerziteta u Kragujevcu. Autor izložbe: mr Zoran Cvetković

Postavka izložbe

Najlepši deo putovanja su susreti sa ljudima, koji su gradili seoske škole, podizali zadružne domove i česme kraj puta, spomenike rođacima i prijateljima, stradalim u svim prošlim ratovima.

Slike i priče sa izložbe 'I ovo je Srbija', Galerija Univerziteta u Kragujevcu. Autor: mr Zoran Cvetković

Slike i priče o seoskim kućama i dvorištima

Opštem utisku o izloženim fotografijama doprineo je i svečani ambijent Univerzitetske galerije.

Svečani ambijent Univerzitetske galerije u Kragujevcu u kome je održana izložba 'I ovo je Srbija'

Univerzitetska galerija u Kragujevcu