Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Pravoslavna crkva svetog Stefana u Beodri (Novo Miloševo)

Srpska pravoslavna Crkva svetog Stefana u Beodri izgrađena je u vreme kolonizacije Banata, u periodu od 1872. do 1874. godine.

Novo Miloševo urbanistički je potpuno organizovano mesto. Prostire se pravcem sever - jug, kraj puta za Kikindu. Selo je dugo oko 5km. Lako je uočljiv neproporcionalan odnos dužine i širine, koji objašnjava istorija Novog Miloševa. Naime, Novo Miloševo istovremeno je i staro i novo mesto. Za razvoj mesta značajan je XVIII vek, kada su oformljena, u ovom ili sličnom obliku, dva naselja: Beodra i Karlovo (kasnije: Dragutinovo). Beodra se nalazi u južnom delu mesta, prema Novom Bečeju, a Dragutinovo je na severu, prema Kikindi i Bočaru. Posle Drugog svetskog rata sela su administrativno spojena u jedno mesto: Novo Miloševo.

Pravoslavna Crkva svetog Stefana u Beodri, Novo Miloševo

Pravoslavna Crkva svetog Stefana u Beodri (Novo Miloševo) završena 1842. godine

Na osnovu izveštaja revizora Johana Jakoba Erlera iz 1773. u Beodri živelo je pretežno srpsko stanovništvo. Zabeležio je i da su u Beodri postojale pošta i kambijatura (stanica za zamenu poštanskih konja). U to vreme Beodra je bila samo komorsko naselje i nije bila uključena u Banatsku vojnu granicu. Imajući u vidu većinsko srpsko i pravoslavno stanovnštvo, u Beodri je izgrađena srpska pravoslavna crkva. Nije velika, ali deluje vrlo skladno i elegantno, s tornjem i obaveznim crkvenim satom.

Prva crkva u Beodri izgrađena je 1758. godine. Na osnovu rapoloživih podataka reč je o građevini od cigle, drvene građe i sa jednim crkvenim zvonom. Sadašnja Crkva svetog Stefana izgrađena je u relativno kratkom roku, u periodu 1872-1874. godina.

Srpska pravoslavna Crkva svetog Stefana u Beodri, Novo Miloševo

Srpska pravoslavna Crkva svetog Stefana u Beodri, Novo Miloševo

U vreme kada sam posetio Beodru sat na crkvenom tornju pokazivao je neke davno prošle sate. Bilo bi lepo da u Beodru da navrate majstori-sajdžije, koji su popravili sat na Crkvi svetih arhangela u Kumanu.


  • Zahvaljujem se prijatelju Andreu Karolju na vožnji, strpljenju, druženju i pričama o Beodri i Karlovu.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji