Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Crkva arhangela Mihajla i Gavrila u Karlovu (Novo Miloševo)

Pravoslavna crkva arhengela Mihajla i Gavrila u Karlovu izgrađena je sredinom XIX veka, u vreme kolonizacija i urbanističkog uređenja Banata.

Novo Miloševo urbanistički je potpuno organizovano mesto. Prostire se pravcem sever - jug, kraj puta za Kikindu. Selo je dugo oko 5km. Lako je uočljiv neproporcionalan odnos dužine i širine, koji objašnjava istorija Novog Miloševa. Naime, Novo Miloševo istovremeno je i staro i novo mesto. Za razvoj mesta značajan je XVIII vek, kada su oformljena, u ovom ili sličnom obliku, dva naselja: Beodra i Karlovo (kasnije: Dragutinovo). Beodra se nalazi u južnom delu mesta, prema Novom Bečeju, a Dragutinovo je na severu, prema Kikindi i Bočaru. Posle Drugog svetskog rata sela su administrativno spojena u jedno mesto: Novo Miloševo.

Srpska pravoslavna crkva Mihajla i Gavrila u Karlovu, Novo Miloševo

Srpska pravoslavna crkva Mihajla i Gavrila u Karlovu

Prva značajna kolonizacija Karlova počela je 1751. godine, a ime je dobilo po Karlu, ocu Marije Terezije. Karlovo je bilo komorsko naselje i nije bilo uključeno u Banatsku vojnu granicu. U tom periodu Srbi su činili većinsko stanovništvo. To je potvrdio i izveštaj carskog revizora Johana Jakoba Erlera iz 1773. Poštujući pravila izgradnje i uređenja banatskih naselja, jedan od prvih izgrađenih objekata bila je srpska pravoslavna crkva. Završena je u martu 1760. godine.

Posle pola veka veličina crkve nije mogla da prihvati povećani broj stanovnika Karlova, a drvena građa, od koje je crkva sagrađena dotrajala je. Zato se u Karlovu razmišlja o izgradnji nove crkve.

Toranj srpske pravoslavne crkve Mihajla i Gavrila u Karlovu

Toranj srpske pravoslavne crkve Mihajla i Gavrila u Karlovu

Planovi stanovnika Karlova o zidanju nove crkve potiču iz juna 1822. godine. Namera je bila da se sagradi najveća crkva u tom delu Banata. Izgradnja crkve počela je 13. marta 1832. godine. Jedan od prvih zadužbinara bio je Teodor Pavlović (1804-1854). Teodor Pavlović osnovao je „Serbski narodni list“, koji je kasnije promenio naziv u „Serbske narodne novine“. Baveći se novinarskim poslovima, bio je urednik i sekretar „Letopisa Matice srpske“.

Teodor Pavlović, jedan od prvih zadužbinara crkve Mihajla i Gavrila u Karlovu

Teodor Pavlović, jedan od prvih zadužbinara crkve Mihajla i Gavrila u Karlovu

Crkvene službe počele deset godina kasnije, 17. juna 1842. godine. Ikonostas i oslikavanje crkva završeni su pedesetih godina XIX veka.

Izuzetno lep i bogat ikonostas u crkvi Mihajla i Gavrila u Karlovu, Novo Miloševo

Izuzetno lep i bogat ikonostas

Posebno je lepa ikona Plavog anđela.

Jedinstvena ikona Plavog anđela u crkvi Mihajla i Gavrila u Karlovu

Ikona Plavog anđela u crkvi Mihajla i Gavrila u Karlovu

Danas, kada se prođe centar mesta s velikim parkom i osnovnom školom, i pođe na sever, ulazi se u Karlovo. Karlovom dominira crkva svetog Arhangela Mihajla i Gavrila.

Crkva arhangela Mihajla i Gavrila u Karlovu

Crkva arhangela Mihajla i Gavrila u Karlovu

Renoviranje fasade crkve Mihajla i Gavrila u Karlovu

Renoviranje fasade crkve Mihajla i Gavrila u Karlovu

 


  • Zahvaljujem se prijatelju Andreu Karolju na vožnji, strpljenju, druženju i pričama o Beodri i Karlovu.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji