Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

EDICIJA MONOGRAFIJA

Otkrivanje Srbije - Zapisi

U Ediciji monografija "Otkrivanje Srbije - Zapisi", novim, autentičnim fotografijama i pratećim tekstovima, predstavljamo opštine i naselja, viđene očima i kamerom putopisaca.

POZIVAMO VAS da se uključite u projekat „Otkrivanje Srbije - Zapisi“ i da zajedno novom, dopadljivom i privlačnom monografijom, pokažemo skrivene, a lepe delove Vaše Opštine, ili Grada.

DA OSTAVIMO TRAG I ZAPIS, za kojim će neki novi putnici poželeti da krenu, ili da se vrate ...

Na putu za Araču, manastir Jelisavete Kotromanić Anžujske iz 1370. godine

Na putu za Araču, manastir Jelisavete Kotromanić Anžujske iz 1370. godine

Informacije i kontakt

Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus

mr Zoran Cvetković, glavni i odgovorni urednik

E-mail: E-mail, E-mail

telefon: 064/11-11-615

Petačinci, tradicionalna kuća s ćoškom

Petačinci, tradicionalna kuća s ćoškom

Okvirni sadržaj monografije o opštini, ili gradu

Monografije obuhvataju sledeće, međusobno povezane celine:

• Uvodni tekst o Opštini - predstavnik Opštine, ili Grada
• Geografija sa mapom značajnih mesta
• Crtice iz istorije
• Priroda i lepa mesta
• Ambijent, arhitektura, spomenici prirode i kulture
• Znamenitosti i priče
• Originalne, najnovije fotografije naselja, značajnih mesta, lokaliteta i prirode
• Kako putovati: GPS putanje do naselja, po naseljima, do značajnih mesta i lokaliteta
• Delovi monografije biće publikovani na internet portalu Magazina za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus (www.srbijaplus.net)

Monografije se publikuju u ŠTAMPANOM i INTERNET formatu.

Farkaždin

Farkaždin

Napomena:
Sve snimljene fotografije i materijale, kreirane tokom izrade monografije, Opština može trajno da koristi za svoje potrebe, bez ikakve naknade, a na osnovu detaljnog ugovora o saradnji na izradi monografije.

Boljevsko polje, seoski zavetni krst

Boljevsko polje, seoski zavetni krst

Završeni projekti i projekti u toku

Putujući Srbijom posetili smo više od 500 naselja i lokacija, snimili smo više od 20.000 fotografija, napisali smo i publikovali više od 500 putopisnih reportaža na stranicama Magazina za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju - Srbija plus. Od 2011. godine završili smo veliki broj lepih projekata. Neki od projekata su:

Selo Dojčinovci nadomak Vlasine

Selo Dojčinovci nadomak Vlasine

Izložba „I ovo je Srbija“

Podržavajući i prateći naš rad, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) organizovala je u maju 2018. našu izložbu "I ovo je Srbija".

Izložba: I ovo je Srbija

Katalog izložbe "I ovo je Srbija"

Izložba je otvorena u Galeriji nauke i tehnike SANU.

Nakon Beograda, izložba je gostovala u više gradova u Srbiji:
- Novi Sad, 2020, organizatori: SANU i Arhiv Vojvodine
- Novo Miloševo, 2020, organizatori: SANU i Banatski kulturni centar
- Smederevo, 2019, organizatori: SANU i Narodni muzej u Smederevu
- Kragujevac, 2019, organizatori: SANU, Centar za naučnoistraživački rad SANU u Kragujevcu i Univerzitet u Kragujevcu
- Žagubica, 2018, organizatori: SANU i Kulturno-prosvetni centar „Jovan Šerbanović"
- Niš, 2018, organizatori: SANU, Ogranak SANU u Nišu i Narodni muzej u Nišu

 


 

DA OSTAVIMO
TRAG I ZAPIS

Vreme mobilnih telefona, interneta i društvenih mreža, pored nesumnjivih prednosti, donelo je previše površnih, nepovezanih i neproverenih informacija, priča i fotografija. Krećući se tim virtuelnim prostorima zaboravili smo da putujemo. Naše priče i sećanja, na neka skrivena, a lepa mesta, sve su ređa, ili ih više nema - vreme je da ponovo putujemo.