Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

PROJEKAT

Zaboravljena arhitektura banatskih sokaka

Teritorija Vojvodine, uključujući Banat, često je menjala državu. Kad god se to desilo, dolazilo je do migracija stanovništva. Neki su odlazili, drugi su dolazili. Nove vlasti donosile su svoja pravila uređenja gradova i sela, a novi stanovnici svoje potrebe, navike i običaje. Nekada uređene i prepoznatljive ambijente, vremenom zamenili su novi, stilski i u svakom pogledu, nedefinisani urbanistički i arhitektonski pokušaji.

Nova Crnja, 1938, WA

Nova Crnja, natpis na fasadi: 1938, WA

I pored činjenice, da većina lokacija i objekata ne ispunjava uslove za sticanje statusa kulturnog dobra, očekivani rezultati istraživanja biće novi izvor podataka o usponu i zaboravljenom ambijentu banatskih sokaka.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Projekat je prihvaćen i podržan na konkursu Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva za 2022. godinu.

 


Zahvaljujem se: