Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Pešterska visoravan


Tajna mesta i priče o prirodi

 

Lepa mesta u Srbiji


Pešterska visoravan

Pešterska visoravan, ili Pešter, nalazi se u jugozapadnoj Srbiji. Zatalasani, kraški reljef prostire se na nadmorskoj visini između 1100-1250m.

Geografski položaj uslovio je da se Pešterska visoravan, na osnovu prirodnih karakteristika, klimatskih uslova i načina života stanovnika, izdvoji u zasebnu i prepoznatljivu celinu. Pešter, između ostalog, karakterišu ekstremne klimatske prilike - visoke letnje i niske zimske temperature. Peštersko polje proglašeno je 2015. godine za specijalni rezervat prirode.

Na području sela Karajukića Bunari u januaru 2015. godine izmerena je rekordna, najniža temeperatura u Srbiji: -39,8°C.

Pešterska visoravan, Karajukića Bunari

Karajukića Bunari

 

Pešterska visoravan, Karajukića Bunari

Karajukića Bunari

 

Pešter, panorama sela Ugao

Pešter, panorama sela Ugao

Pešterska visoravan je u svemu ekstremna: po letnjoj vrelini, zimskoj hladnoći i nesavladivim smetovima; po Pešterskom polju, kojim prolazi najslikovitiji put, kakav nigde nisam video; po beskrajnim meandrima Vape, na čijem se izvoru peva uz gusle, a pred kraj toka demontiraju kasetne bombe "Milosrdnog anđela".

 

Pešterska visoravan, Na putu Karajukića Bunari - Ugao

Na putu Karajukića Bunari - Ugao

 

Pešterska visoravan, Čitluk

Pešterska visoravan u okolini Čitluka

 

Meandri reke Vape

Meandri reke Vape, Pešter

Reka Vapa izvire u blizini sela Gradac i rivudajući meandrima Donjim Pešterom stiže sve do Uvca.

Uvac i Sjeničko jezero

Reka Uvac i Sjeničko jezero

Uvac je malo reka, malo jezero. Izvire nedaleko od Sjenice. Kada prođe usputnim jezerima i kroz turbine hidroelektrana, kod Priboja uliva se u reku Lim..