Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Reka Vapa

Reka Vapa izvire u blizini sela Gradac i krivudajući meandrima Donjim Pešterom stiže sve do Uvca.

Meandri reke Vape

Meandri reke Vape

Reku Vapu zavoleo sam u školi, slušajući slikovita predavanja profesora geografije i na osnovu nekoliko malih, crno-belih fotografija meandara Vape. Dosta kasnije, više puta posetio sam Sjenicu, lutao Pešterom i propratio ceo tok reke Vape - od izvora u Gradcu, do ušća u Uvac i Sjeničko jezero.

Izvor reke Vape

Reka Vapa izvire na području sela Gradac. Duga je oko 18km. Uliva se u Sjeničko jezero, ili jezero Uvac.

Reka Vapa

Panorama izvora reke Vape

Vapa izvire na dnu relativno malog bazena. Vrelo je bogato vodom tokom cele godine, a na površini se prepoznaje po mehurovima vode.

Izvor reke Vape

Izvor reke Vape

Izvor reke Vape

Početak toka slikovit je, čemu doprinose zanimljivi oblici, koje kreira barsko bilje.

Reka Vapa

Reka Vapa

Rečna flora

Voda je na izvoru čista i prozirna. Otopljeni sneg povećava količinu i brzinu toka, što se vidi i po lelujanju bilja u koritu.

Reka Vapa

Reka Vapa

Neposredno uz izvor, u Vapu ulivaju se Brnjička reka i Knešnica. Dalje, pridružuje se Štavljska reka, a u okolini Sjenice reka Grabovica.

Brnjička reka

Brnjička reka

Brnjička reka

Meandri reke Vape

Reka Vapa protiče Donjim Pešterom. Poznata je po slikovitim meandrima, karakterističnim za najveći deo toka. Najuočljiviji su zimi, kada nema izražene vegetacije.

Meandri reke Vape

Meandri reke Vape

Meandri reke Vape zimi

Na svom toku, Vapa prolazi okolinom sela Gradac, Boguti, Gornja Vapa i Donja Vapa.

Gornja Vapa

Gornja Vapa

Reka Vapa u području sela Gornja Vapa

Putujući Pešterom primećujem da je svaka parcela ograđena. Ponekad je omeđen i deo reke, ili potoka.

Reka Vapa

Reka Vapa

Međe na reci Vapi

Pešter je bio poznat po brojnim stadima goveda i ovaca. Stanovnika je sve manje, stada je manje, ali na Pešteru je i danas goveda i ovaca više, nego li u drugim delovima Srbije, koje sam posetio.

Gornja Vapa

Stado goveda hrabro gazi preko reke Vape

Konačno, nakon 18km, reka Uvac dotiče do Sjeničkog jezera, ili jezera Uvac.

Reka Vapa

Majska panorama reke Vape

Kada se Vapa ulije u Uvac, priču Vape nastavlja Sjeničko jezero, ili jezero Uvac.

Jezero Uvac

Sjeničko jezero - jezero Uvac

Ušće Vape u Sjeničko jezero (jezero Uvac)

Nedaleko od ušća Vape, jezero Uvac provlači se svojim meandrima.

Sjeničko jezero - jezero Uvac

Sjeničko jezero (jezero Uvac)