Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Dobrica

Železnička stanica Dobrica na pruzi Alibunar - Samoš.

Nekadašnja železnička stanica, ili stajalište Dobrica, nalazi se na pruzi Alibunar - Samoš. Pruga je otvorena za saobraćaj 1898. godine. Stanica u Dobrici zatvorena je 1977. godine, kada je obustavljen saobraćaj i pruga demontirana.

Železnička stanica Dobrica

Zgrada železničke stanice Dobrica

Nakon zatvaranja pruge i stanice, staničnu zgradu napustilo je železničko osoblje i ostala je neobezbeđena. Međutim, često se dešava da se u ostavljene železničke objekte usele novi stanari. Zahvaljujući njima, zgrada stanice u Dobrici ostala je neoštećena i sačuvana od zlonamernih oštećenja. Zato, i nakon skoro pedeset godina od zatvaranja, na zgradi nema previše vidljivih oštećenja.

Panorama železničke stanice Dobrica

Panorama železničke stanice Dobrica

Na nekadašnjoj stanici nema previše tragova iz vremena aktivnog železničkog saobraćaja. Ostali su broj železničkog objekta (110) na fasadi stanice i pružni nasip, obrastao višegodišnom vegetacijom.

Železnička stanica Dobrica

Železnička stanica Dobrica

Nedaleko od stanice, na nekada kaldrmisanom pružnom prelazu, zaostao je deo koloseka. Bilo bi lepo, da se pri nekoj od narednih popravki puta sačuva - tek da se zna da su tuda prolazile parne lokomotive sa kompozicijama putničkih i teretnih vozova!

Stari kolosek na pružnom prelazu u Dobrici

Deo koloseka na pružnom prelazu kod stanice Dobrica

 


Zahvaljujem se: