Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Novi Kozjak

Železnička stanica Novi Kozjak na pruzi Alibunar - Samoš.

Nekadašnja železnička stanica Novi Kozjak nalazi se na pruzi Alibunar - Samoš. Pruga je otvorena za saobraćaj 1898. godine. Stanica u Novom Kozjaku zatvorena je 1977. godine, kada je obustavljen saobraćaj i pruga demontirana.

Železnička stanica Novi Kozjak

Železnička stanica Novi Kozjak

Stanična zgrada izgrađena je po jednom od tipskih projekata, koji su korišćeni u vreme izgradnje železničkih stanica u nekadašnjoj Austrougarskoj. Između ostalih, po istom projektu podignute su zgrade železničkih stanica u Ilandži i Seleušu.

Železnička stanica Novi Kozjak

Peronska fasada stanične zgrade u Novom Kozjaku

Na nekadašnjoj stanici, osim zgrade i stanične ograde, ništa ne nagoveštava da je tuda prolazila jedna od najstarijih banatskih pruga.

Stanična zgrada u Novom Kozjaku

Stanična zgrada u Novom Kozjaku

Od peronskog dela stanice ostali su standardna stanična ograda i tabla sa nečitkim imenom stanice. Stanični koloseci uklonjeni su, a na njihovom mestu je višegodišnja vegetacija.

Nekadašnji peron železničke stanice Novi Kozjak

Nekadašnji peron železničke stanice u Novom Kozjaku

Nakon zatvaranja pruge i stanice, stanična zgrada je napuštena i ostala je neobezbeđena. I pored toga, nakon skoro pedeset godina od zatvaranja, na zgradi nema previše vidljivih oštećenja.

Železnička stanica Novi Kozjak

Zgrada železničke stanice Novi Kozjak

Zgrada železničke stanice Novi Kozjak

Nakon zatvaranja pruge i stanice, stanična zgrada je napuštena i ostala je neobezbeđena. I pored toga, nakon skoro pedeset godina od zatvaranja, na zgradi nema previše vidljivih oštećenja. Ipak, čini se da neće dočekati obnovu, prugu i nove putnike. A bilo bi lepo da se sačuva vredan deo istorije banatskih pruga!

Prilazni put do železničke stanice Novi Kozjak

Prilazni put do železničke stanice Novi Kozjak

 


Zahvaljujem se: