Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Gornja Vapa - Sjenica

Gornja Vapa nalazi se na ivici Vapskog polja. Pamtim je po nepreglednim prolećnim livadama, meandrima reke Vape, srdačnim stanovnicima i stadima goveda.

Gornja Vapa, Sjenica

Gornja Vapa

Lutajući Pešterom, Gornju Vapu posetio sam u junu 2015. Nalazi se severoistočno od Sjenice i do sela se stiže nakon 5km i desetak minuta vožnje lokalnim putem.

Gornja Vapa, panorama sela

Panorama Gornje Vape

Prva slika Gornje Vape su seoske kuće, na blago zatalasanom terenu, na obodu Vapskog polja. Nalazi se na oko 1000 mnv, a u proleće okružena je zelenim, procvetalim livadama.

Gornja Vapa - livade

Junska panorama Gornje Vape

Reka Vapa i njeni meandri

Od izvora u okolini Gradca, pa do Vapskog polja, ivicom sela svojim meandrima, protiče reka Vapa.

Reka Vapa - Pešter

Reka Vapa

Neko pređe mostom, a poneko radije pregazi reku.

Gornja Vapa, panorama sela

Reka Vapa

Na prvi pogled, čini se da je Vapsko polje ravno. Međutim, reka Vapa i u toj ravnici, tražeći najkraći put, stvara neponovljive, čuvene meandre.

Gornja Vapa - Meandri reke Vapa

Meandri reke Vapa

Ne znam da li Vapa menja tok. U svakom slučaju, srećni vlasnici parcela kraj reke, precizno su omeđili svoje livade.

Gornja Vapa - Meandri reke Vape

Ograđene livade i meandri Vape

Gornja Vapa - panorama sela

Panorama sela iz drugog ugla

U selu

Panoramom Gornje Vape izdvaja se Begova džamija. Sagrađena je u periodu 1997-2002. godine

Gornja Vapa - Begova džamija

Gornja Vapa - Begova džamija

Begova džamija

Sa uzvišenja iznad džamije, pruža se pogled na Vapsko polje i vojni aerodrom Dubinje, teško oštećen tokom NATO agresije.

Gornja Vapa - Vapsko polje

Gornja Vapa - Vapsko polje

Vapsko polje

Gornja Vapa je malo selo, bez jasno izdvojenog centra.

Gornja Vapa - centar sela

Centar Gornje Vape

Seoske kuće poređane su u nizu, na uzvišenju iznad Vapskog polja.

Gornja Vapa - Seoska domaćinstva

Seoska domaćinstva

Domaćinstva su razdvojena, okružena livadama, s pogledima na okolinu, naslikanu u tehnici akvarela.

Gornja Vapa - panorama sela

Gornja Vapa - panorama sela

Seoska domaćinstva

Seoske livade i stada goveda

Pešterska leta najčešće su vrlo topla, pa se već krajem juna akvarel zeleni pejzaži oboje tamnijim tonovima. Međutim, kada sam 2015. godine putovao Pešterom, kišoviti junski dani sačuvali su svežinu i boje seoskih livada.

Gornja Vapa - put kroz Vapsko polje

Put kroz Vapsko polje

Gornja Vapa - Junske livade na Vapskom polju

Junske livade na Vapskom polju

Bogata ispaša doprinela je da stanovnici Gornje Vape i danas čuvaju stada goveda.

Gornja Vapa, seoske livade

Gornja Vapa - stado goveda

Na putu za ispašu

Upravo zato, nezaobilazan motiv letnjih panorama Gornje Vape su goveda na ispaši.

Gornja Vapa - letnje livade i goveda na ispaši

Letnje livade i goveda na ispaši

Gornja Vapa - panorama sela

Panorama Gornje Vape

Ukoliko putujete Pešterom, krenite od Sjenice u Gornju Vapu. Upamtićete je po meandrima reke Vape, slikovitim livadama, stadima goveda i gostoljubivim stanovnicima. U Gornjoj Vapi žive dobri ljudi, dobrodošli ste!