Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Kanjonom reke Panjice do Vodene pećine

(Tekst i fotografije: Milan Obradović)

Dugogodišnji prijatelji i složan tim, koji čine Petko Davidović, Srećko Nedeljković i Milan Obradović, probili su se 12. januara 2017. kanjonom reke Panjice sve do Vodene pećine.

 

Kanjon Panjice, Vodena pećina

Petko Davidović, Srećko Nedeljković i Milan Obradović ispred vodopada na ulazu u Vodenu pećinu

Reka Panjica celim svojim tokom prolazi atarom sela Dobrače, kod Arilja. Izvire negde između Dobrača i Brekova.

 

Dobrače - početak planinarske staze ka Vodenoj pećini

Dobrače - početak planinarske staze ka Vodenoj pećini

Nakon toka preko kraških kaskada, reka se razdeli. Polovina ponire, pa nastavlja izvirući iz Vodene pećine. Druga polovina teče površinom, gradeći slikovite vodopade i prelivajući se preko malih, vertikalno poređanih kaskada. Kada se sastave, Panjica najvećim delom teče dubokom klisurom, sve do ušća u Moravicu.

Na delu kanjona Panjice, od Dobrača do Vodene pećine, označena je uređena planinarska staza, napravljeno je nekoliko mostića i brvana.

 

Petko Davidović i Srećko Nedeljković u klisuri Panjice, na putu ka Vodenoj pećini

Petko Davidović i Srećko Nedeljković u klisuri Panjice, na putu ka Vodenoj pećini

Iako je prohodan, kanjonom Panjice retko se prolazi - najčešće od proleća do jeseni, a zimi izuzetno retko.

 

Reka Panjica

Reka Panjica

Početkom januara 2017. godine kanjonom Panjice, sve do Vodene pećine, probili su se Petko Davidović, Srećko Nedeljković i Milan Obradović. Pešačenje je počelo već od skretanja za Dobrače, na putu Arilje - Ivanjica, s obzirom da je put prema Dobračama bio zavejan.

 

Informativna tabla sa opisom Vodene pećine

Na početku puta - informativna tabla sa opisom Vodene pećine

Nakon 5-6 sati hoda, po malo dubljem snegu i na temperaturi od -20 °C, a prateći trag lisice, stigli su do zaleđenog vodopada reke Panjice i Vodene pećine.

 

Panorama reke Panjice - zaleđeni vodopad na ulazu u Vodenu pećinu

Panorama reke Panjice - zaleđeni vodopad na ulazu u Vodenu pećinu