Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Pravoslavna crkva svetog Nikole u Novom Bečeju

Pravoslavna Crkva svetog Nikole u Novom Bečeju izgrađena je u XVIII veku, u vreme Banatske vojne granice i masovne kolonizacije Banata.

Pravoslavna crkva svetog Nikole

Pravoslavna Crkva svetog Nikole u Novom Bečeju

Pravoslavna Crkva svetog Nikole u Novom Bečeju izgrađena je u drugoj polovini XVIII veka. Na zapisu na crkvi zabeležena je 1774. godine (Sprska pravoslavna eparhija banatska). Po drugim podacima, građena je četiri godine krajem veka, u periodu 1792-1794 (Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin).

Pravoslavna Crkva svetog Nikole u Novom Bečeju sagrađena je krajem XVIII veka

Pogled na Crkvu svetog Nikole iz bašte suseda

Kolonizacije Banata u XVIII i XIX veku obuhvatale su, između ostalog, urbanizaciju naselja, plansku izgradnju javnih i privatnih objekata. Jedan od prioriteta tokom osnivanja naselja bio je izgradnja škola i crkava. Po propisanom pravilu, nacionalna struktura stanovništva određivala je koje će se škole i crkve izgraditi. Ako je stanovništvo pretežno srpske nacionalnosti, gradile su se srpska škola i pravoslavna crkva. Kada je više nacionalnosti, gradile su se nemačka i srpska škola, katolička i pravoslavna crkva. Primer višenacionalnog naselja bilo je Opovo, gde su izgrađene katolička i pravoslavna crkva.

Crkva svetog Nikole, pogled sa ulice

Crkva svetog Nikole, pogled sa ulice

U XVIII i XIX veku u Austro-Ugarskoj monarhiji pravila su postojala da bi se poštovala - osim u slučajevima u kojima su Nemci i Mađari bili povlašćeni. To potvrđuje i Erlerov izveštaj iz 1774. godine. Putujući Banatom, Erler je zabeležio da u sadašnjem Novom Bečeju, a tadašnjem srpskom naselju Becseÿ, postoje: pošta i kombijatura (poštanska stanica za zamenu konja), državni podured i "srpski manastir s kaluđerima" (moguće je da je reč o Kapeli "Manastir").

Pravoslavna Crkva svetog Nikole, Novi Bečej

Pravoslavna Crkva svetog Nikole, Novi Bečej

Crkva svetog Nikole je jednobrodna crkva. Izgrađena je sa elementima baroknog stila i u maniru gradnje pravoslavnih crkava u tom periodu u Banatu. U prostranoj porti crkve podignut je veliki krst od crvenog kamena.

Porta Crkve svetog Nikole u Novom Bečeju

Porta pravoslavne Crkve svetog Nikole sa krstom od crvenog kamena

Crkva je izgrađena u centru naselja, nedaleko od Tise i prelepog Tiskog keja.

Pravoslavna Crkva svetog Nikole, Novi Bečej

Pogled na pravoslavnu Crkvu svetog Nikole u Novom Bečeju preko dvorišta i bašta suseda

 

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji