Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Novi Bečej, kapela "Manastir"

Kapela Manastir izgrađena je u XVIII veku, u vreme Banatske vojne granice.

Kapela Manastir, Novi Bečej

Kapela Manastir u Novom Bečeju

Izveštaj carskog revizora Johana Jakoba Erlera (Johann Jakob Erler) iz 1774. godine jedan je od autentičnih dokumenata o Banatu u vreme Banatske vojne granice.

Kapela Manastir sagrađena u XVIII veku

Kapela Manastir sagrađena u XVIII veku

Putujući Banatom, Erler je zabeležio da u sadašnjem Novom Bečeju, a tadašnjem naselju Becseÿ, postoje: pošta i kombijatura (poštanska stanica za zamenu konja), državni podured i srpski manastir s kaluđerima.

Dvorište kapele Manastir u Novom Bečeju

Dvorište kapele Manastir

Kolonizacije Banata u XVIII i XIX veku obuhvatale su, između ostalog, urbanizaciju naselja, plansku izgradnju javnih i privatnih objekata. Jedan od prioriteta tokom osnivanja naselja bio je izgradnja škola i crkava. Po propisanom pravilu, nacionalna struktura stanovništva određivala je koje će se škole i crkve izgraditi. Ako je stanovništvo pretežno srpske nacionalnosti, gradile su se srpska škola i pravoslavna crkva. Kada je više nacionalnosti, gradile su se nemačka i srpska škola, katolička i pravoslavna crkva. Primer višenacionalnog naselja bilo je Opovo, gde su izgrađene katolička i pravoslavna crkva.

Kapela Manastir na Tiskom keju, Novi Bečej

Kapela Manastir na obali Tise u Novom Bečeju

U XVIII i XIX veku u Austro-Ugarskoj monarhiji pravila su postojala da bi se poštovala - osim u slučajevima, kada su Nemci i Mađari bili povlašćeni. To potvrđuje i Erlerov izveštaj iz 1774. godine. Zabeležio je da je Becseÿ srpsko naselje i da postoji "srpski manastir s kaluđerima" - kapela Manastir.

Panorama kapele Manastir u Novom Bečeju

Panorama kapele Manastir u Novom Bečeju

Kapela Manastir izgrađena na obali Tise. Redovno se održava i deo je lepog Tiskog keja.

Kapela Manastir na Tiskom keju, Novi Bečej

Kapela Manastir na Tiskom keju u Novom Bečeju

 

Autor teksta i fotografija: Zoran Cvetković

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji