Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Nova Crnja, Staro groblje

Nova Crnja osnovana je 1798. godine, a na Starom groblju, u kamenu, ispisana je istorija mesta i nekadašnjih familija.

Nova Crnja - Kapela na groblju iz 1910. godine

Kapela na groblju u Novoj Crnji iz 1910. godine

Postoje groblja, koja istoriju jednog mesta autentično i trajno čuvaju. Jedno do njih je Staro groblje u Novoj Crnji.

Staro groblje u Novoj Crnji

Kapela na groblju u Novoj Crnji iz 1910. godine

Bogatije familije, kao što je svugde i danas običaj, gradile su kapele. Što je familija bogatija, kapela je luksuznija. Kapela u centru groblja u Novoj Crnji sagrađena je 1910. godine u neobarknom stilu.

Nova Crnja - Kapela na groblju iz 1910. godine

Kapela na groblju u Novoj Crnji iz 1910. godine

Groblje u Novoj Crnji - Porodična kapela

Porodična kapela na groblju u Novoj Crnji

Spomenici

Nova Crnja naseljena je 1798. godine, na vlastelinskom imanju familije Čekonjić (Csekonics). Bez konkretih dokaza, sasvim je moguće da Staro groblje u Novoj Crnji datira iz tog perioda. Jedan od mogućih dokaza su stari spomenici.

Nova Crnja - Staro groblje

Spomenik Adamu Šandoru na Starom groblju u Novoj Crnji

Na natpisima na spomenicima često se nalaze imena stanovnika Nove Crnje, rođenih polovinom XIX veka. Tako, za godina rođenja, na spomeniku Adama Šandora uklesana je 1861. godina.

Nova Crnja - Stari spomenici na groblju

Stari spomenici na groblju u Novoj Crnji

Pored starih spomenika, na Starom groblju u Novoj Crnji izdvajaju se neobično dekorisani spomenici.

Groblje u Novoj Crnji

Detalj spomenika na Starom groblju u Novoj Crnji

Oslikani spomenik na Starom groblju u Novoj Crnji

Oslikani spomenik na Starom groblju u Novoj Crnji

Na spomenicima, u stilu fresaka i ikona, zastupljeni su religiozni motivi. Preovlađuje svetao kolorit naslikanih scena.

Nova Crnja - Staro groblje

Detalj spomenika na Starom groblju u Novoj Crnji

Oslikani spomenik na Starom groblju u Novoj Crnji

Oslikani spomenik na Starom groblju u Novoj Crnji

Detalj spomenika na Starom groblju u Novoj Crnji

Detalj spomenika na Starom groblju u Novoj Crnji

Na grobljima česeto su ispisane porodične hronike. Poneki spomenici su oronuli, neke druge, bez obzira koliko su stari, obilaze potomci. Na Starom groblju u Novoj Crnji najveći broj spomenika je, i posle mnogo godina, seoba i smena generacija, u dobrom stanju.

Groblje u Novoj Crnji

Panorama groblja u Novoj Crnji

Panorama groblja u Novoj Crnji

Pročitajte i neobičnu priču o Novoj Crnji.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji