Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Evangelistička crkva u Novom Bečeju

Evangelistička (Luteranska) crkva u Novom Bečeju izgrađena je u drugoj polovini XIX veka, u vreme masovnih kolonizacija Banata.

Evangelistička, Hristova Jevanđeoska crkva u Novom Bečeju

Evangelistička, Hristova Jevanđeoska crkva u Novom Bečeju

Kolonizacije Banata u XVIII i XIX veku obuhvatale su, između ostalog, urbanizaciju naselja, plansku izgradnju javnih i privatnih objekata. U godinama osnivanja naselja jedan od prioriteta bio je izgradnja škola i crkava. Po propisanom pravilu, nacionalna struktura stanovništva određivala je koje će se škole i crkve izgraditi. Ako je stanovništvo pretežno srpske nacionalnosti, gradile su se srpska škola i pravoslavna crkva. Kada je više nacionalnosti, gradile su se nemačka i srpska škola, katolička, pravoslavna, a retko i evangelistička crkva.

Evangelistička crkva u Novom Bečeju

Evangelistička crkva u Novom Bečeju

Manje grupe evangelista naseljene su u Novi Bečej između 1810. i 1830. godine. Evangelisti najčešće su pripadali nemačkim, mađarskim i slovačkim zajednicama.

Na osnovu raspoloživih podataka Luteranska crkva, Hristova Jevanđeoska crkva u Novom Bečeju izgrađena je šezdesetih godina XIX veka.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji