Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Rimokatolička crkva svete Klare u Novom Bečeju

Rimokatolička crkva svete Klare u Novom Bečeju izgrađena je početkom XIX veka, u vreme masovnih kolonizacija Banata.

Rimokatolička crkva svete Klare nalazi se centru Novog Bečeja

Rimokatolička crkva svete Klare nalazi se centru Novog Bečeja

Kolonizacije Banata u XVIII i XIX veku obuhvatale su, između ostalog, urbanizaciju naselja, plansku izgradnju javnih i privatnih objekata. U godinama osnivanja naselja jedan od prioriteta bio je izgradnja škola i crkava. Po propisanom pravilu, nacionalna struktura stanovništva određivala je koje će se škole i crkve izgraditi. Ako je stanovništvo pretežno srpske nacionalnosti, gradile su se srpska škola i pravoslavna crkva. Kada je više nacionalnosti, gradile su se nemačka i srpska škola, katolička i pravoslavna crkva. Između ostalih, primeri višenacionalnih naselja bili su Novi Bečej i Opovo, gde su izgrađene katolička i pravoslavna crkva.

Katolička crkva svete Klare u Novom Bečeju

Crkva svete Klare u Novom Bečeju

U XVIII veku sadašnji Novi Bečej bio je pretežno srpsko naselje, a sadašnja pravoslavna Crkva svetog Nikole završena je 1794. godine. Zajedno sa pretežnom srpskim stanovništvom, između ostalih, u Novom Bečeju živeli su Nemci, Mađari, Rumuni i Hrvati. Stanovništvo katoličke veroispovesti izgradilo je 1747. godine kapelu posvećenu svetom Valentinu. Nakon pedesetak godina kapelica se obrušila i postala je neupotrebljiva za verske aktivnosti.

Nakon rušenja kapele svetog Valentina, katoličko stanovništvo pokrenulo je inicijativu za izgradnju nove crkve.

Rimokatolička crkva svete Klare sagrađena 1809. godine

Rimokatolička crkva svete Klare u Novom Bečeju

Glavni ulaz u crkvu svete Klare u Novom Bečeju

Glavni ulaz u crkvu svete Klare u Novom Bečeju

Prema raspoloživim dokumentima, radovi su počeli 15. oktobra 1804. Crkva je građena u centru naselja, na mestu nekadašnje kapele.

Katolička crkva svete Klare, Novi Bečej

Crkva svete Klare u centru Novog Bečeja

Rimokatolička crkva svete Klare u Novom Bečeju (mađ. A törökbecsei Assisi Szent Klára katolikus templom) završena je 1809. godine. Prvobitno je urađena u stilu ranog klasicizma, dok kasnije poprima mešavinu različitih arhitektonskih stilova. Unutrašnjost crkve ukrašena je ornamentima u baroknom stilu.

Krst sa Raspećem ispred crkva svete Klare u Novom Bečeju

Krst sa Raspećem ispred crkva svete Klare u Novom Bečeju

Zvanično, crkvene službe počele su u oktobru 1809. godine.

Katolička crkva svete Klare u Novom Bečeju

Katolička crkva svete Klare u Novom Bečeju

Crkva je izgrađena u centru naselja, nedaleko od Tise i prelepog Tiskog keja.

 

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji