Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Rimokatolička crkva Marije Magdalene u Novom Miloševu (Beodri)

Rimokatolička crkva svete Marije Magdalene u Beodri (Novo Miloševo) izgrađena je početkom četrdesetih godina XIX veka, u vreme masovnih kolonizacija Banata.

Crkva Marije Magdalene u Beodri, Novo Miloševo

Crkva Marije Magdalene u Beodri, završena 1842. godine

Novo Miloševo urbanistički je potpuno organizovano mesto. Prostire se pravcem sever - jug, kraj puta za Kikindu. Selo je dugo oko 5km. Lako je uočljiv neproporcionalan odnos dužine i širine, koji objašnjava istorija Novog Miloševa. Naime, Novo Miloševo istovremeno je i staro i novo mesto. Za razvoj mesta značajan je XVIII vek, kada su oformljena, u ovom ili sličnom obliku, dva naselja: Beodra i Karlovo (kasnije: Dragutinovo). Beodra se nalazi u južnom delu mesta, prema Novom Bečeju, a Dragutinovo je na severu, prema Kikindi i Bočaru. Posle Drugog svetskog rata sela su administrativno spojena u jedno mesto: Novo Miloševo.

Dolazak u Beodru, iz pravca Novog Bečeja, nagoveštavaju tornjevi rimokatoličke crkve Marije Magdalene.

Rimokatolička crkva Marije Magdalene u Beodri, završena 1842. godine

Crkva Marije Magdalene u Beodri, završena 1842. godine

Pogled na crkvu Marije Magdalene na putu za Novi Bečej

Pogled na crkvu Marije Magdalene na putu za Novi Bečej

Na osnovu izveštaja revizora Johana Jakoba Erlera iz 1773. u Beodri živelo je pretežno srpsko stanovništvo. Zabeležio je i da su u Beodri postojale pošta i kambijatura (stanica za zamenu poštanskih konja). U to vreme Beodra je bila samo komorsko naselje i nije bila uključena u Banatsku vojnu granicu. Značajnija kolonizacija Mađara dogodila se 1796. godine, kada su naseljeni na posed vlastelina Bogdana Karačonjija (Karátsony). Poštujući pravila kolonizacije o urbanističkom i socijalnom uređenju naselja, jedan od prvih objekata u Beodri bila je katolička kapela, izgrađena 1796. godine.

Malo drugačiji pogled na crkvu Marije Magdalene u Beodri

Malo drugačiji pogled na crkvu Marije Magdalene

Izgradnju kapele finansirala je porodica Karačonji. Te 1796. godine u Beodri osnovana je kapelanska služba, koja je 1832. prerasla u župu (parohiju). Rimokatolička crkva svete Magdalene izgrađena je u periodu 1838–1841. godine u tadašnjoj Beodri. Nastavljajući običaje porodice Karačonji, ktitori su bili beodranski vlastelini Laslo i Lajoš Karačonji. Po svojoj veličini i položaju uklapa se u ambijent nekadašnjih vlastelinskih dvoraca i zgrada. Nalazi se nedaleko od dvorca Lajoša Karačonjija.

Dvorac Karačonji u Beodri, Novo Miloševo, Novi Bečej

Beodra, dvorac porodice Karačonji

Rimokatolička crkva Marije Magdalene u Beodri, Novo Miloševo, Novi Bečej

Rimokatolička crkva Marije Magdalene u Beodri

S obzirom da je izgradnja finansirana kao zadužbina dvojice vlastelina, Lajoša i Lasla Karačonjija, urađena su dva tornja - za svakog brata po jedan.

Crkva Marije Magdalene u Beodri ima dva zvonika

Crkva Marije Magdalene u Beodri ima dva zvonika

Crkva Marije Magdalene u Beodri, Novo Miloševo, Novi Bečej

Crkva Marije Magdalene u Beodri

Na putu od Beodre ka Karlovu, nalazi se stara zgrada Žitnog mlina i srpska pravoslavna crkva svetog Stefana.


  • Zahvaljujem se prijatelju Andreu Karolju na vožnji, strpljenju, druženju i pričama o Beodri i Karlovu.

Naručite profesionalne autorske fotografije

NARUČITE
PROFESIONALNE AUTORSKE FOTOGRAFIJE:

- RAW i JPEG format
- Izrađene fotografije


 

ARHITEKTURA I ISTORIJA SAKRALNIH OBJEKATA U SRBIJI

Crkve i manastiri

Crkve i manastiri u Srbiji