Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Ćele Kula

Železnička stanica Ćele Kula, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Ćele Kula

Železnička stanica Ćele Kula

 

Železnička oznaka stanice

Železnička oznaka stanice

 

Obavezni stanični detalji: naziv stanice, sat i stanična zvona

Obavezni stanični detalji: naziv stanice, sat i stanična zvona

 

Detalji sa stanice

Detalji sa stanice

 

Glavni ulaz u železničku stanicu Ćele Kula

Glavni ulaz u železničku stanicu Ćele Kula

 


Zahvaljujem se: