Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Crveni Krst

Železnička stanica Crveni Krst, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Crveni Krst

Železnička stanica Crveni Krst

 

Stanična zgrada

Stanična zgrada

 

Stanični peron

Stanični peron

 

Orijent ekspres

Putnički voz u stanici Crveni Krst

 

Stanični znak Stop

Stanični znak Stop

 

Skretnica broj 19. na želeizničkoj stanici Crveni Krst

Skretnica broj 19. na želeizničkoj stanici Crveni Krst

 

Kompozicija s tečnim gorivom u stanici Crveni Krst

Kompozicija s tečnim gorivom u stanici Crveni Krst

 

Stanična česma

Stanična česma

 

Uređenje stanice iz prošlih vremena

Uređenje stanice iz prošlih vremena

 

Tipski stanični klozet

Tipski stanični klozet

 

Stanični koloseci

Stanični koloseci

 

Panorama stanice

Panorama stanice

 


Zahvaljujem se: