Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Železnička stanica Niška Banja

Železnička stanica Niška Banja, na pruzi evropskog voza Orijent ekspres kroz Srbiju.

Železnička stanica Niška Banja

Železnička stanica Niška Banja

 

Glavni ulaz u železničku stanicu u Niškoj Banji

Glavni ulaz u železničku stanicu u Niškoj Banji

 

Peron stanice u Niškoj Banji

Peron stanice u Niškoj Banji

 

Železnička stanica u Niškoj Banji

Železnička stanica u Niškoj Banji

 

Železnička stanica Niška Banja

Železnička stanica Niška Banja

 

Panorama železničke stanice Niška Banja

Panorama železničke stanice Niška Banja

 

Tipski stanični klozet

Tipski stanični klozet

 

Stanični objekat

Stanični objekat

 

Železnička stanica Niška Banja

Železnička stanica Niška Banja

 

Odlazni koloseci prema Pirotu

Odlazni koloseci prema Pirotu

 


Zahvaljujem se: