Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Banata

Pruga Kovačica - Boka

Priče o najstarijim prugama u Banatu.

Pruga Kovačica - Boka izgrađena je 1898. godine. Ukupna dužina pruge je 36km. Stanice su: Kovačica, Padina, Samoš, Jarkovac i Boka. Austrougarska oznaka pruge je 342.

Panorama železničke stanice Jarkovac

Železnička stanica Jarkovac

Pruga je zatvorena 1978. godine i proglašena za prugu van eksploatacije. Stanice u Padini, Samošu i Jarkovcu napuštene su, a pruga je demontirana. Vremenom, stanice u Padini i Samošu srušile su se i ostali su samo teško prepoznatljivi tragovi staničnih zgrada.

Boka

Železnička stanica Boka