Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Padina

Železnička stanica Padina na pruzi Kovačica - Samoš - Boka.

Nekadašnja železnička stanica Padina nalazila se na pruzi Kovačica - Samoš - Boka, koja je otvorena je za saobraćaj 1898. godine. Stanica u Padini zatvorena je 1978. godine, a pruga je domontirana.

Železnička stanica Padina

Nekadašnja trasa pruge na stanici u Padini

Stanična zgrada i železnički objekti porušeni su, ili su obrasli višegodišnjom vegetacijom. Jedini trag nekadašnje stanice je nekoliko betonskih delova zgrade.

Srušena zgrada železničke stanice Padina

Srušena zgrada železničke stanice Padina

O značaju stanice govore industrijski objekti i veliki magacini u blizini nekadašnje železničke stanice Padina. Dočekali su današnje vreme, ali čini se da se trenutno ne koriste.

Industrijski objekat na nekadašnjoj stanici Padina

Industrijski objekat na železničkoj stanici Padina

Deo objekta su uređaji za pretovar žitarica i industrijska vaga.

Industrijska vaga na stanici u Padini

Industrijska vaga na stanici u Padini

Industrijska vaga na stanici u Padini

Konačno, posle skoro pedeset godina od zatvaranja, nekadašnju prugu i stanicu pamte samo stariji stanovnici Padine.

 


Zahvaljujem se:

Autor teksta i fotografija: Zoran Cvetković