Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Kovačica

Železnička stanica Kovačica nalazi se na pruzi Pančevo - Orlovat - Zrenjanin.

Železnička stanica Kovačica otvorena je 1894. godine, kada je puštena u saobraćaj železnička pruga Pančevo - Zrenjanin. Austrougarska oznaka pruge je: 338.

Železnička stanica Kovačica

Železnička stanica Kovačica

Stanična zgrada izgrađena je prema tipskom projektu železničkih stanica, karakterističnom za kraj 19. i početak 20. veka. Zgrada se redovno održava i sačuvala je stogodišnji izgled.

Peron železničke stanice Kovačica

Peron železničke stanice Kovačica

Pravila uređenja železničkih stanica nalagala su da se kraj staničnih perona i u okolini stanice posadi lepo, dugogodišnje drveće.  Najčešće su sađene lipe, kesten i četinari. Poslednjih godina stanicom saobraćaju samo kargo vozovi. Putnički saobraćaj sveden je na nekoliko lokalnih polazaka, pa su stanični peroni najčešće bez putnika.

Peron železničke stanice Kovačica

Peron železničke stanice Kovačica

Opravnik vozova, osim računara, još uvek koristi nekadašnje železničke telefone. Železnički saobraćaj beleži se u staničnim dnevnicima. Dopunski dokument je pregled celokupnog, dnevnog oblasnog železničkog saobraćaja.

Kancelarija otpravnika vozova na železničkoj stanici Kovačica

Kancelarija otpravnika vozova na stanici Kovačica

Davno uvedene, prepoznatljive i standardizovane palice još uvek su u upotrebi.

Palica otpravnika vozova

Palica otpravnika vozova

Nekadašnje, stogodišnje šine koriste se još uvek. Tokom prethodnog perioda povremeno je menjan samo donji postroj koloseka. Nakon sto godina od izgradnje pruge još uvek se koriste pružne skretnice. Neke od njih proizvedene su 1915. godine u Gracu, u tadašnjoj Austro-ugarskoj.

Ručna skretnica na železničkoj stanici Kovačica

Mehanička, ručna skretnica na železničkoj stanici Kovačica

Stanica Kovačica nalazi se između železničkih stanica Uzdin, ka Zrenjaninu i Debeljača prema Pančevu.

Kolosek prema Debeljači i Pančevu

Kolosek prema Debeljači i Pančevu

Kolosek prema Uzdinu i Zrenjaninu

Kolosek prema Uzdinu i Zrenjaninu

Značaj železničke stanice u Kovačici potvrđuje nekoliko velikih železničkih i industrijskih magacina.

Stanični znak stop

Železnički, stanični magacin

Stanični magacini

Železnička stanica Kovačica

Industrijski deo stanice u Kovačici

Osim stanične zgrade, na stanici se nalaze i drugi železnički objekti. Jedan od njih je bivši objekat za servisne i pružne radnike.

Železnička stanica Kovačica

Preuređeni železnički objekat

Stogodišnja zgrada železničke stanice u Kovačici mogla bi sa novim voznim redom ponovo da primi putnike.

Panorama železničke stanice Kovačica

Panorama železničke stanice Kovačica

 


Zahvaljujem se:

Presedanje:

Kovačica ---> Boka