Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Banata

Pruga Szeged (Hungary) - Kikinda - Timişara(Romania)

Priče o najstarijim prugama u Banatu.

Pruga Segedin (Mađarska) - Temišvar (Rumunija), preko Kikinde, puštena je u saobraćaj 15. novembra 1857. godine. Ukupna dužina pruge je 111km. Dužina pruge kroz Vojvodinu, deonica Banatsko Aranđelovo - Kikinda - Jimbolia u Rumuniji je oko 52km. Stanice u Vojvodini su: Banatsko Aranđelovo, Vrbica, Mokrin, Kikinda, Banatsko Veliko Selo, pa dalje Jimbolia i Temišvar u Rumuniji.

Peron železničke stanice Mokrin

Peron železničke stanice Mokrin

Na pruzi Kikinda - Banatsko Aranđelovo, dužine 31,9 km, putnički saobraćaj obustavljen je 1998. godine. Konačno, za saobraćaj zatvorena je 2010. godine i najvećom dužinom je demontirana.

Austrougarska oznaka pruge je: 331.