Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Mokrin

Železnička stanica Mokrin na istorijskoj pruzi Segedin - Temišvar.

Železnička stanica Mokrin jedna je od prvih železničkih stanica u današnjoj Srbiji u koju je stigla železnica i koja je povezana sa evropskom želzničkom mrežom. Nalazi se na istorijskoj pruzi Segedin - Kikinda - Temišvar, koja je otvorena je za saobraćaj 5. novembra 1857. godine.

Železnička stanica Mokrin

Železnička stanica Mokrin

Saobraćaj sa Segedinom prekinut je 1944. godine, kada je srušen most preko Tise.

Železnička stanica Mokrin

Peronska fasada stanične zgrade u Mokrinu

Stanična zgrada izgrađena je po jednom od tipskih projekata, korišćenih u vreme širenja železničke mreže u tadašnjoj Austrougarskoj.

Peron železničke stanice Mokrin

Železnička stanica Mokrin

Peron železničke stanice Mokrin

Nekadašnji standardi uključivali su i topografske podatke o stanici i jedinstveni kod železničkog objekta. I posle stotinak godina od izgradnje stanice, na fasadi se nalaze table sa nadmorskom visinom (83 mnv) i kodnom oznakom železničkog objekta (11920-31). Uklanjanje tabli nije bilo dozvoljeno i kažnjavano je prema važećim zakonima.

Nadmorska visina železničke stanice Mokrin

Table sa nadmorskom visinom stanice i jedinstveni kod železničkog objekta

Železnički saobraćaj između Mokrina i Kikinde obavljan je određeni period i posle Drugog svetskog rata. Stanica je napuštena kada je pruga zatvorena i saobraćaj do danas nije obnovljen.

Čekaonica i blagajna železničke stanice Mokrin

Čekaonica i blagajna na železničkoj stanici Mokrin

Izlaz na peron na stanici Mokrin

Izlaz na peron

Nakon proteklog vremena od zatvaranja, teško je zamisliti da je ovuda prolazila jedna od trasa čuvenog voza Orijent ekspres.

Panorama železničke stanice Mokrin

Panorama železničke stanice Mokrin

Nekadašnja stanica prepoznaje se po staničnoj zgradi, delovima koloseka i nekoliko pružnih skretnica.

Stanični koloseci

Stanični koloseci

Pružna skretnica

Pružna skretnica

Putokaza prema stanici više nema, prilaz stanici obrastao je zelenilom, pa ne računajući meštane, stanicu nije jednostavno pronaći.

Železnička stanica Mokrin

Prilaz stanici

Konačno, nije nemoguće da u narednom periodu obnove i modernizacije srpskih železnica, a po nekom novom redu vožnje, vozovi iz Segedina i Temišvara stignu i u železničku stanicu Mokrin.

Železnička stanica Mokrin

Železnička stanica Mokrin

 


Zahvaljujem se: