Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Banata

Pruga Segedin - Novo Miloševo

Priče o najstarijim prugama u Banatu.

Pruga Segedin - Karlovo (Novo Miloševo) završena je 1897. godine i nalazila se na teritoriji tadašnje Austrougarske. Ukupna dužina pruge je 69km. Izgradnjom ove pruge uspostavljena je najkraća veza između Segedina i Pančeva, čime je direktno povezan železnički sa rečnim saobraćajem Dunavom.

Deonica pruge u Vojvodini, od granice sa Mađarskom (Đala), do Karlova (današnje Novo Miloševo) duga je 56km. Deonica od Segedina u Mađarskoj, do Đale, duga je 13km. Stanice u Vojvodini su: Đala, Srpski Krstur, Novi Kneževac, Sanad, Čoka, Ostojićevo, Padej, Bočar i Karlovo (Novo Miloševo). Austrougarska oznaka pruge je: 337.

Vodonapojnik za parne lokomotive na stanici Novi Kneževac

Železnička stanica Novi Kneževac

Deo pruge od Đale, na granici sa Mađarskom do Čoke, zatvoren je za saobraćaj 1978. godine. Pruga je demontirana, a stanice u Đali, Srpskom Krsturu, Novom Kneževcu i Sanadu zatvorene su i napuštene. Deo pruge, od železničke stanice Čoka prema Novom Miloševu i Subotici, koristi se i ovih godina za putnički saobraćaj i železnički transport.