Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Ostojićevo

Železnička stanica Ostojićevo na pruzi Segedin - Čoka - Novo Miloševo (Karlovo)

Železnička stanica Ostojićevo nalazi se na pruzi Segedin - Čoka - Novo Miloševo (Karlovo), koja je otvorena 1897. godine. Deo pruge, od Čoke prema Segedinu, zatvoren je za saobraćaj i uklonjen 1978. godine.

Železnička stanica Ostojićevo

Železnička stanica Ostojićevo

Zgrada železničke stanice Ostojićevo izgrađena je po jednom od tipskih projekata, koji su korišćeni u tadašnjoj Austrougarskoj.

Železnička stanica Ostojićevo

Železnička stanica Ostojićevo

Čekaonice i blagajne na železničkim stanicama opremane su po tadašnjim, važećim standardima i železničkim propisima. Međutim, u čekaonici, na stanici u Ostojićevu, osim prepoznatljive blagajne, na podu je neobična, zanimljiva vinjeta. Moguće da predstavlja grafičko obeležje Ostojićeva iz vremena Austrougarske.

Čekaonica i blagajna železničke stanice Ostojićevo

Čekaonica i blagajna železničke stanice Ostojićevo

U banatskoj ravnici, jedan od prepoznatljivih orijentira na putu ka železničkoj stanici su višegodišnji četinari, lipe i kestenovi. Sađeni po propisima, ili ne, upotpunju stanični ambijent. Ka stanici u Ostojićevu putokaz je stogodišnji bor.

Železnička stanica Ostojićevo

Železnička stanica Ostojićevo

Poslednjih godina stanicom najčešće saobraćaju kargo vozovi. Verovatno zato, trenutno se koristi samo jedan stanični kolosek.

Panorama železničke stanice Ostojićevo

Panorama železničke stanice Ostojićevo

Putnički saobraćaj kroz stanicu u Ostojićevu sveden je na prolazak vozova na liniji Zrenjanin - Čoka, pa dalje za Sentu i Suboticu.

Peron železničke stanice Ostojićevo

Peron železničke stanice Ostojićevo

Zbog smanjenog saobraćaja, osim povremenih poseta železničkog osoblja, stanica je napuštena i neobezbeđena od zlonamarnih oštećenja.

Železnička stanica Ostojićevo

Peron železničke stanice Ostojićevo

Železnička stanica u Ostojićevu davno je dočekala stoti rođendan. Bilo bi lepo, da se i posle neke od budućih rekonstrukcija pruge sačuva, jer deo je vekovne istorije železnica na teritoriji današnje Srbije.

Glavni ulaz na železničku stanicu Ostojićevo

Glavni ulaz na železničku stanicu Ostojićevo

 


Zahvaljujem se:

Autor teksta i fotografija: Zoran Cvetković