Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Vojvodine

Železnička stanica Banatski Karlovac

Lepa železnička stanica Banatski Karlovac.

Železnička stanica Banatski Karlovci nalazi se na pruzi Vršac - Pančevo. Stanica u Banatskim Karlovcima nalazi se na deonici Vršac - Vladimirovac, koja je otvorena za saobraćaj 1894. godine. Ostatak pruge do Pančeva, pušten je u saobraćaj 1896. Austrougarska oznaka pruge je: 340.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Železnička stanica Banatski Karlovac

Na stanici nema stalno dežurnog železničkog osoblja. Uprkos tome, ne deluje napušteno, a i fasada je, ne tako davno, sređena.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Železnička stanica Banatski Karlovac

Peronska fasada zgrade železničke stanice Banatski Karlovac

Stanicom najčešće prolaze kargo vozovi. Putnički saobraćaj sveden je na nekoliko dnevnih polazaka na lokalnim linijama.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Stanični peron

Kancelarija otpravnika vozova

Kancelarija otpravnika vozova

Na železničkoj stanici je 1925. godine podignut spomenik učesnicima Srpske revolucije, ili Srpskog narodnog pokreta u Vojvodini (1848-49): "Palim srpskim junacima u 1848. g. za slobodu i ujedinjenje srpstva. Zahvalni potomci Srbi iz ovog mesta u 1925. g.".

Spomenik srpskim ustanicima iz 1848. godine

Spomenik srpskim ustanicima iz 1848. godine

Prateći trag točkova, očigledno je da se koristi samo jedan kolosek.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Železnička stanica Banatski Karlovac

Panorama železničke stanice Banatski Karlovac

Duž pruge još uvek su koturače i sajle za spuštanje i podizanje rampe. Ne znam da li se koriste.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Sajle za upravljanje rampom

Stari, drveni železnički magacin zaostao je iz vremena masovnog korišćenja železničkog transporta.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Železnički magacin

U vreme uspona železnice na našim prostorima, pored pruga i stanica, građena su industrijska postrojenja. Prelaskom na drumski transport, nekadašnja postrojenja su preseljena, ili napuštena. Poslednjih godina grade se nova - čekajući opštu obnovu železnice i železničkog saobraćaja.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Industrijski deo stanice Banatski Karlovac

Na stanicama, koje sam posetio, pored železničkih i tehničkih objekata, zanimljivi su sporedni koloseci. Na njima se još uvek nalaze nekadašnje skretnice. Koloseci su često stari stotinak godina, a šine, izlivene pred Prvi svetski rat, još uvek se koriste. Dešava se da su na sporednom koloseku zaboravljeni vagoni.

Železnička stanica Banatski Karlovac

U stanici Banatski Karlovac na sporednom koloseku je jedan od vagona, proizvedenih 1971. godine u Tovarni železničkih vozila "Boris Kidrič" u Mariboru. Pripadao je tadašnjim Jugoslovenskim železnicama.

Železnička stanica Banatski Karlovac

Stari teretni vagon

I konačno, tačno na vreme, u 13.19h, u stanicu je stigao jedan od nekoliko putničkih vozova. Nije bilo nikoga da ga dočeka!

Železnička stanica Banatski Karlovac

Putnički voz u stanici Banatski Karlovac

 


Zahvaljujem se: