Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Vojvodine

Železnička stanica Vršac

U železničku stanicu Vršac stiglo je i ukrstilo se više stogodišnjih pruga.

Na železničkoj stanici u Vršcu susrelo se više stogodišnjih pruga, formirajući jedno od važnih železničkih čvorišta u tadašnjoj Austrougarskoj. Pruga Vršac - Jasenovo, pa dalje za Belu Crkvu i Bazijaš na Dunavu, puštena je u saobraćaj 10. jula 1856. godine. Krajem XIX veka otvorene su za saobraćaj pruge: Vršac - Temišvar, Vršac  - Boka - Zrenjanin (1889 - 1891). Završena je i pruga Vršac - Vladimirovac (1894. godina), pa dalje za Pančevo (1896. godina).

Železnička stanica Vršac

Železnička stanica Vršac

Prva železnička stanica u Vršcu izgrađena je 1856. godine. Nakon pola veka, 1903. godine potpuno je završena i otvorena za putnike nova, sadašnja raskošna zgrada.

Glavni ulaz u železničku stanicu Vršac

Glavni ulaz u železničku stanicu Vršac

Peronski ulaz u staničnu zgradu u Vršcu

Peronski ulaz u staničnu zgradu u Vršcu

Deo istorije je parna lokomotiva, na koloseku ispred stanice. Nije potrebno previše truda da se očisti, prefarba i sačuva za neka buduća vremena. Zaslužila je!

Muzejski primerak parne lokomotive ispred železničke stanice Vršac

Muzejski primerak parne lokomotive ispred železničke stanice Vršac

Prelaskom sa železničkog na drumski saobraćaj stanicom najčešće saobraćaju kargo vozovi. Putnički saobraćaj sveden je na nekoliko polazaka iz Vršca prema Pančevu.

Peron železničke stanice Vršac

Peron železničke stanice Vršac

Stanični objekti i tehnički uređaji na železničkoj stanici Vršac čuvaju nekadašnji stanični ambijent. Između ostalih, još uvek postoje veliki železnički i robni magacini.

Železnički magacin i skretnica broj 25. na stanici Vršac

Železnički magacin i skretnica broj 25.

Železnička stanica Vršac

Železnički magacin na stanici Vršac

O nekadašnjim značaju stanice govori veliki broj staničnih koloseka.

Pružni znak na stanici u Vršcu

Pružni znak na stanici u Vršcu

Skretnica broj 26. na stanici Vršac

Skretnica broj 26.

Panorama železničke stanice Vršac

Panorama železničke stanice Vršac

Poslednjih godina koristi stanični koloseci koriste se, pre svega, za manipulacije kargo kompozicijama.

Železnička stanica Vršac

Panorama teretnog dela stanica

Kargo vozovi u stanici Vršac

Kargo vozovi u stanici Vršac

Na jednom od sporednih koloseka, kraj polusrušenog magacina, ostao je luksuzni putnički vagon nekadašnjih Mađarskih železnica. Očigledno je da ima mnogo godina. Kada je već tu, bilo bi lepo da se restaurira i sačuva kao muzejski primerak.

Luksuzni vagon Mađarskih železnica

Nekadašnji luksuzni vagon Mađarskih železnica

Nekadašnji luksuzni vagon Mađarskih železnica

Ovih dana na širokim peronima vršačke železničke stanice putnici se retko viđaju.

Železnička stanica Vršac

Peron železničke stanice Vršac

Peron železničke stanice Vršac

Ne računajući fotografisanje mobilnim telefonima, za profesionalno snimanje na stanici potrebna je dozvola i potvrda o pohađanoj nastavi iz oblasti bezbednosti tokom rada na železničkim objektima i prugama.

Znak zabrane snimanja na železničkoj stanici

Znak zabrane snimanja na stanici

Ispred stanice je sačuvana parna lokomotiva (sa čeličnim ložištem) iz ranijih vremena Jugoslovenskih železnica.

Muzejski primerak parne lokomotive ispred železničke stanice Vršac

Muzejski primerak parne lokomotive ispred železničke stanice Vršac

Konačno, stanica u Vršcu bila je duže od sto godina važno železničko čvorište. Selila se iz države u državu. Bila je u Austrougarskoj, pa u Kraljevini Jugoslaviji, pa u novoj Jugoslaviji. Posle toga, u još nekim državama. Ovih godina skoro da je ostala bez vozova i putnika. I pored toga, jedna je od najlepših u sadašnjoj državi. Podjednako je lepa kao Glavna železnička stanica u Beogradu. Ona iz 1884. godine!

Glavni ulaz u železničku stanicu Vršac

Glavni ulaz u železničku stanicu Vršac

 


Zahvaljujem se:

Železnički čvor Vršac:

Vršac ---> Jasenovo
Vršac ---> Zrenjanin
Vršac ---> Pančevo