Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Vojvodine

Železnička stanica Vladimirovac

Železnička stanica Vladimirovac čuva istoriju vojvođanskih pruga.

Železnička stanica Vladimirovac čvorište je na prugama Vršac - Vladimirovac - Pančevo i Vladimirovac - Kovin. Pruga prema Vršcu otvorena je za saobraćaj 1894. godine. Iste godine otvorena je i pruga Vladimirovac - Kovin, čija je austrougarska oznaka bila: 340a. Nastavak pruge od Vladimirovca do Pančeva pušten je u saobraćaj 1896. godine. Austrougarska oznaka pruge je: 340.

Železnička stanica Vladimirovac

Železnička stanica Vladimirovac

Razlog za prioritetnu izgradnju pruge Vršac - Vladimirovac - Kovin proističe iz mogućnosti kombinovanog transporta Dunavom i železnicom.

Peron železničke stanice Vladimirovac

Peron železničke stanice Vladimirovac

Železnička stanica Vladimirovac

Panorama železničke stanice Vladimirovac

Kada su parne lokomotive zamenjene, na jednom od zaraslih, slepih staničnih koloseka ostao je nekadašnji vodonapojnik za parne lokomotive.

Vodonapojnik za parne lokomotive

Vodonapojnik za parne lokomotive

Na stanici u Vladimirovcu još uvek se koriste ručne skretnice, ponekad stare i više od pedeset godina.

Stara, funkcionalna skretnica

Stara, funkcionalna skretnica

Skretnice na koloseku prema Pančevu i Kovinu

Skretnice na koloseku prema Pančevu i Kovinu

Skretnice na koloseku prema Pančevu i Kovinu

Pruga Vladimirovac - Kovin otvorena je za saobraćaj 1894. godine. Skretnica broj 3. usmerava saobraćaj prema Kovinu, ili Pančevu.

Skretnica broj 3, na početku pruge Vladimirovac - Kovin

Skretnica broj 3, na početku pruge Vladimirovac - Kovin

Koloseci prema Vršcu

Koloseci prema Vršcu

Koloseci prema Pančevu i Kovinu

Koloseci prema Pančevu i Kovinu

Ulazni koloseci iz pravca Pančeva i Kovina

Ulazni koloseci iz pravca Pančeva i Kovina

Pružna oznaka

Pružna oznaka

Razvoj železničke mreže i saobraćaja omogućio je efektniji transport. Koristeći mogućnosti, na železničkim stanicama i pored pruga građena su industrijska postrojenja (ciglane, silosi i slično). Roba za transport skladištena je u staničnim magacinima. Na železničkoj stanici Vladimirovac ostalo je nekoliko železničkih magacina.

Stanični magacin

Stanični magacin

Na većim stanicama instalirane su i industrijske vage. Jedna od njih još uvek postoji na stanici u Vladimirovcu.

Stanična vaga na stanici Vladimirovac<

Stanična vaga na stanici Vladimirovac

Na sporednom koloseku još uvek nalazi se zaboravljen, putnički vagon. Bilo bi lepo da se sačuva!

Muzejski primerak putničkog vagona

Muzejski primerak putničkog vagona

U vreme puštanja u saobraćaj, železnička stanica Vladimirovac bila je važno železničko čvorište. Izgrađeno je sedam-osam koloseka i više železničkih objekata. Neki su napušteni, ili u lošem stanju. U boljem stanju su objekti, koji su u funkciji održavanja pruge, ili koji se koriste kao stambeni prostor.

Stanični objekat i slepi kolosek

Stanični objekat i slepi kolosek

Stanični objekat

Stanični objekat

Nekada je Džimi Stanić pevao o kobili Suzi, koja šeta po pruzi. Ovih dana, kada se mimoiđu vozovi iz Pančeva i Vršca, stanicu Vladimirovac poseti poneka koza.

Koza na pruzi

Nedostaje upozorenje: "Pazi, koza na pruzi!"

Sadašnja stanična zgrada u Vladimirovcu izgrađena je tridesetih godina 20. veka, u stilu tada popularnog modernizma.

Ulaz u stanicu Vladimirovac

Ulaz u stanicu Vladimirovac

Najbliže okruženje železničke stanice Vladimirovac nije se značajno promenilo u odnosu na godine izgradnje pruge.

Okolina železničke stanice Vladimirovac

Okolina železničke stanice Vladimirovac

 


Zahvaljujem se:

Presedanje:

Vladimirovac ---> Kovin