Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja najstarijim prugama Banata

Železnička stanica Crepaja

Železnička stanica Crepaja nalazi se na pruzi Pančevo - Orlovat - Zrenjanin.

Železnička stanica Crepaja otvorena je 1894. godine, kada je puštena u saobraćaj železnička pruga Pančevo - Zrenjanin. Austrougarska oznaka pruge je: 338.

Železnička stanica Crepaja

Železnička stanica Crepaja

Stanična zgrada izgrađena je prema tipskom projektu železničkih stanica, karakterističnom za kraj 19. i početak 20. veka.

Železnička stanica Crepaja

Panorama železničke stanice Crepaja

Na stanici nema železničkog osoblja, stanica je napuštena i ruinirana. Na fasadi i u zgradi su novi grafiti, koji simbolizuju neki od pršlih perioda  istorije.

Napuštena železnička stanica Crepaja

Napuštena stanična zgrada i novi grafiti

Železnička stanica Crepaja

Napuštena stanična zgrada

Poslednjih godina stanicom najčešće saobraćaju kargo vozovi. Putnički saobraćaj sveden je na nekoliko polazaka na lokalnim linijama.

Okolina železničke stanice Crepaja

Okolina železničke stanice Crepaja

Stanica Crepaja nalazi se između železničkih stanica Kačarevo, prema Pančevu i Debeljača prema Zrenjaninu.

Izlazni kolosek iz železničke stanica Crepaja

Izlazni kolosek iz železničke stanica Crepaja

Osim stanične zgrade, na stanici je još nekoliko napuštenih železničkih objekata.

Napušten stanični objekat u železničkoj stanici Crepaja

Napušten stanični objekat

Konačno, teško je poverovati da će se, nekada lepoj staničnoj zgradi, vratiti nekadašnji izgled!

Železnička stanica Crepaja

Železnička stanica Crepaja

 


Zahvaljujem se: