Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Banata

Pruga Anina (Romania) - Bela Crkva - Baziaš (Baziaş, Romania)

Priče o najstarijoj pruzi u Banatu.

Pruga Anina - Baziaš (Baziaş) otvorena je za saobraćaj 20. avgusta 1854. godine i najstarija je železnička pruga na teritoriji sadašnje Srbije. Prvobitno je namenjena za transport uglja iz Anine, preko Oravice, Jama i Bele Crkve, do pristaništa u Baziašu na Dunavu. Prevoz putnika počeo je 1. novembra 1856. Nakon Prvog svetskog rata, deonica pruge od granice Rumunije i Jugoslavije, nedaleko od Jama, prolazi teritorijom Vojvodine. Nakon banatskih stanica Jasenovo i Bela Crkva, kod Vračevog Gaja trasa se mostom, preko reke Nere, vraća u Rumuniju i preko Sokola stiže u Bazijaš. Približna dužina cele pruge je 92km. Dužina dela pruge kroz Vojvodinu približno je 30km. Stanice su: Anina, Oravica i Iam (Jam) u Rumuniji; Dobričevo, Jasenovo, Crvena Crkva, Bela Crkva, Vračev Gaj u Srbiji i konačno: Socol (Sokol) i Baziaš ponovo u Rumuniji.

Pruga od Jasenova, preko Bele Crkve do Nere, na granici sa Rumunijom zatvorena je 1966. godine, nakon čega je demontirana.

Železnička stanica Bela Crkva

Železnička stanica Bela Crkva

Značaj i atraktivnost pruge potvrđuje i putovanje austrijskog cara Franca Jozefa. Car je 1869. godine ovom prugom išao na otvaranje Sueckog kanala. Vozom je pošao iz Beča, pa je preko Segedina, Temišvara, Jasenova i Bele Crkve stigao u Bazijaš (Rumunija), pristanište na Dunavu. Nakon toga, carska svita je parobrodom nastavila put Dunavom, a zatim su preko Crnog i Sredozemnog mora stigli u Egipat - tačno na vreme, da 17. novembra 1869. prisustvuju otvaranju Sueckog kanala.

Austrougarska oznaka pruge: 345 i 345 b.