Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

Putovanja stogodišnjim prugama Vojvodine

Deonica Vračev Gaj - Nera

Deonica Vračev Gaj - Nera poslednja je deonica pruge Anina - Bela Crkva - Bazijaš, na teritoriji Srbije. Zatvorena je saobraćaj 1948. godine, nakon Rezolucije Informbiroa. Tada je, kao deo priprema Jugoslavije za odbranu od mogućeg napada, srušen most preko Nere i prekinuta železnička veza sa Rumunijom. Konačno, deonica pruge, od Jasenova do Nere, na granici sa Rumunijom, zatvorena je 1966. godine, nakon čega je demontirana.

Deonica pruge Vračev Gaj - Nera (granica)

Trasa pruge

Pruga prati tok Nere. Nakon više od 170 godina od izgradnje, jedini trag nekadašnje pruge je visok i čvrst zemljani, pružni nasip, na kome se nalazio kolosek.

Pružni nasip i protivoklopne prepreke

Pružni nasip i protivoklopne prepreke

Pruga je prolazila neposredno uz granicu sa Rumunijom. Pored nasipa još uvek se nalaze betonske, protivoklopne prepreke.

Granični kamen kraj pruge

Granični kamen kraj pruge

Uz nasip su, verovatno Nemci tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svetskom ratu, sagradili bunker za zaštitu pruge od očekivanih diverzija.

Bunker kraj pruge

Bunker kraj pruge

Granični kamen kraj pruge

Granični kamen na teritoriji Srbije

Konačno, teško je zamisliti da je 1869. godine baš ovuda prošao car austrijski car Franc Jozef. Putovao je vozom od Beča do Bazijaša, zatim lađom preko Crnog mora do Egipta, da bi 17. novembra 1869. prisustvovao otvaranju Sueckog kanala.

 


Zahvaljujem se: