Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Vojvodine

Železnička stanica Jasenovo

Železnička stanica Jasenovo na pruzi Anina - Bela Crkva - Bazijaš

Železnička stanica Jasenovo nalazi se na pruzi Anina - Bela Crkva - Bazijaš, koja je otvorena je za saobraćaj 20. avgusta 1854. godine. Deonica pruge, od Jasenova do Nere, na granici sa Rumunijom, zatvorena je 1966. godine, nakon čega je demontirana.

Železnička stanica Jasenovo

Poslednje godine stanice na železničkoj stanici Jasenovo

Železnički kompleks Jasenovo proglašen je za kulturno dobro. I pored činjenice da je reč o kulturnom dobru, objekti, koloseci i stanična infrastruktura nisu zaštćeni i budućnost krajnje je neizvesna.

Železnička stanica Jasenovo

Tabla o proglašenju za kulturno dobro

Stanična zgrada izgrađena je prema tipskim projektima železničkih stanica u Austro-Ugarskoj, karakterističnim za polovinu XIX veka. Prvobitna tabla, sa nazivom stanice, zamenjena je nakon Prvog svetskog rata novom, državnom tablom Kraljevine Jugoslavije.

Železnička stanica Jasenovo

Tabla sa nazivom stanice

Zgrada železničke stanice Jasenovo

Fasada zgrade prema staničnom peronu

Peron železničke stanice Jasenovo

Nekadašnji peron železničke stanice Jasenovo

Nakon više od 170 godina od izgradnje, na stanici se još uvek nalazi nekoliko prvobitnih tehničkih uređaja: vodonapojnik za napajanje parnih lokomotiva, skretnice, čekrci za spuštanje i podizanje rampe na pružnom prelazu i upravljanje staničnim signalima.

Vodonapojnik za napajanje parnih parnih lokomotiva

Vodonapojnik za napajanje parnih parnih lokomotiva

Vodonapojnik za napajanje parnih lokomotiva

Upravljanje rampom i mehaničkom pružnom signalizacijom uspostavljeno je sistemom koturača i sajli.

Čekrk za spuštanje i podizanje rampe

Čekrk za spuštanje i podizanje rampe na pružnom prelazu

Koturače i sajla za upravljanje rampom i signalizacijom

Koturače i sajla za upravljanje rampom i signalizacijom

Koturače i sajla za upravljanje rampom i staničnom signalizacijom

Okolina železničke stanice Jasenovo nije se promenila od godina izgradnje pruge.

Okolina železničke stanice Jasenovo

Okolina stanice

Koloseci, sa šinama i železničkim pragovima, stari su više od sto godina.

Železnička stanica Jasenovo

Dolazni kolosek iz pravca Anine

Koloseci u železničkoj stanici Jasenovo

Kolosek koji bi mogao i danas da se koristi

Stanični koloseci

Stanični koloseci

Pružna skretnica

Pružna skretnica

Sastavni deo svake stanice bio je stanični park s klupama i karakterističnom ogradom.

Stanična ograda

Preostali deo ograde staničnog parka

Železnička stanica Jasenovo bila je jedna od prvih železničkih stanica na teritoriji sadašnje Srbije i prva stanica na pruzi Anina - Bazijaš. Zbog svog značaja i nekadašnje infrastrukture, železnički kopleks Jasenovo proglašen je za kulturno dobro. Nažalost, izuzetni arhitektonski objekat je devastiran. Od nekadašnje tehničke infrastrukture ostali su samo vodonapojnik, nekoliko čekrka i jedna skretnica.

Napuštena železnička stanica Jasenovo

Napuštena železnička stanica Jasenovo

Železnička stanica Jasenovo

Deo fasade stanične zgrade

Nakon Jasenova, pruga kreće ka Beloj Crkvi.

Kolosek prema Beloj Crkvi

Odlazni kolosek ka Beloj Crkvi i dalje, ka Bazijašu

 


Zahvaljujem se:

Presedanje:

Jasenovo ---> Vršac