Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Vojvodine

Železnička stanica Crvena Crkva

Železnička stanica Crvena Crkva na pruzi Anina - Bela Crkva - Bazijaš

Železnička stanica Crvena Crkva nalazi se na pruzi Anina - Bela Crkva - Bazijaš, koja je otvorena je za saobraćaj 20. avgusta 1854. godine. Deonica pruge, od Jasenova do Nere, na granici sa Rumunijom, zatvorena je 1966. godine, nakon čega je demontirana.

Železnička stanica Crvena Crkva

Železnička stanica Crvena Crkva

Železnička stanica, ili stajalište, Crvena Crkva bila je jedna od prvih železničkih stanica na teritoriji sadašnje Srbije. Nalazi se između stanica Jasenovo i Bela Crkva.

Ulazak u stanicu Crvena Crkva iz pravca Jasenova

Ulazak u stanicu Crvena Crkva iz pravca Jasenova

Železnička stanica Crvena Crkva

Železnička stanica Crvena Crkva

Nakon zatvaranja pruge Bela Crkva - Vršac, stanična zgrada je napuštena. Moguće je da u neposrednoj budućnosti nestane još jedan deo čuvene evropske pruge Temišvar - Anina - Bela Crkva - Bazijaš.

Železnička stanica Crvena Crkva

Fasada zgrade prema staničnom peronu

Najčešće, kada se pruga zatvori za saobraćaj, zgrade se obruše, ukoliko se ne prenamene, ili ne dodele železničkim službenicima za stanovanje.

Železnička stanica Crvena Crkva

Stanična blagajna i čekaonica

Koloseci, sa šinama i železničkim pragovima, stari su više od sto godina. I pored toga, uz odgovarajuće popravke bili bi ponovo operativni.

Kolosek prema železničkoj stanici Jasenovo

Stogodišnji kolosek

Stara pružna oznaka

Pružna oznaka

U neposrednoj blizini stanice, prema Jasenovu su pružni prelaz i stražarska kućica.

Kolosek prema železničkoj stanici Jasenovo

Kolosek prema železničkoj stanici Jasenovo

Stražarska kućica i ostatak rampe

Stražarska kućica i ostatak rampe

Nakon Crvene Crkve, pruga kreće ka Beloj Crkvi i dalje ka Bazijašu u Rumuniji.

Železnička stanica Crvena Crkva

Odlazni kolosek prema Beloj Crkvi

 


Zahvaljujem se: