Magazin za nacionalnu geografiju, kulturu i tradiciju

 

Putovanja stogodišnjim prugama Banata

Pruga Kikinda - Zrenjanin

Priče o najstarijim prugama u Banatu.

Pruga Kikinda - Zrenjanin, preko Novog Miloševa, puštena je u saobraćaj 1883. godine. Ukupna dužina pruge je oko 72km. Deonica Kikinda - Novo Miloševo duga je 19km, a deonica Zrenjanin - Novo Miloševo duga je 53km. Stanice su: Kikinda, Kikinda Aerodrom, Novo Miloševo, Novo Selo, Novi Bečej, Kumane, Melenci, Elemir i Zrenjanin.

Železnička stanica Kumane

Železnička stanica Kumane

Austrougarska oznaka deonice Kikinda - Novo Miloševo je 331 b, a oznaka deonice Novo Miloševo - Zranjanin je 337. Kasnije, 1897. godine, puštena je u saobraćaj pruga Segedin - Novo Miloševo, kojom je ostvarena direktna železnička veza Segedin - Zrenjanin.